Gemeenteraad 27/10/2014

Hervorming scholen Keiem-Leke - Marc Deprez
 1. Communicatie en overleg met de verschillende actoren
  De schepen heeft zich meermaals verontschuldigd voor zijn rampzalige communicatie, maar niettemin laat dit een wrange nasmaak achter bij de oppositie, ouders en veel andere instanties. Vooral het fenomeen, dat wij alles moesten vernemen via de media is een brug te ver.
  De oppositie wordt volledig gepasseerd. Het levende bewijs is ook nog eens de persnota ontvangen op dinsdag 21 oktober om 21u, waarbij de hervorming van de scholen Keiem-Leke werd afgevoerd om een procedurefout te vermijden. En de deadline om een bijgevoegd punt in te dienen was echter 16u. Trouwens deze meerderheid had ruimschoots de tijd om ons in te lichten tijdens de geheime zitting, om over deze plannen samen eens te brainstormen en was deze hervorming wellicht niet ontaard, zoals op vandaag.
 2. Bespreking van het voorliggende plan en eventuele alternatieven
  Kleuters voor de school van Keiem en lager onderwijs voor de school van Leke.
  Ook zijn er reeds wat alternatieven de revue gepasseerd, maar wij wensen daar nu niet op verder in te gaan.
  Wij willen in eerste instantie het huidig voorliggend plan bespreken. Cijfermatig klopt het plaatje, maar de inschatting en de realiteit op het terrein zal anders zijn. Mijnheer de schepen, ik wil je zeker niet in de gordijnen jagen, maar ik woon reeds 53 jaar in Keiem en mijn vader is afkomstig van Leke en mijn oom is gemeenteraadslid geweest in Leke tot aan de grote fusie met Diksmuide. In alle bescheidenheid gezegd, meen ik toch wat voeling te hebben met beide dorpen.
  De tivoli-uren moeten inderdaad gereduceerd worden, maar met deze hervorming zal je dit niet oplossen
  Keiem bruist van het verenigingsleven, mede dankzij een florerende school. Tussen de 85 à 90 procent van de schoolgaande jeugd, die in het dorp woont is schoolgaand in de dorpsschool van Keiem
  Leke kent zeker een revival. Het verenigingsleven gaat in crescendo en ook het aantal kleuters in de Leekse dorpsschool is zelfs zeer goed. Momenteel gaat maar 63 procent van de schoolgaande jeugd van het dorp Leke naar de dorpsschool in Leke. Een van de redenen is ook historisch. Leke heeft lang geijverd met de fusies in 1976 aan te sluiten bij Koekelare en dit heeft nog altijd zijn naweeën. Bovendien gaan de Lekenaren en ook heel wat Keiemnaren hun boodschappen doen in Koekelare, omwille van de mobiliteit En dan heb je nog het fenomeen van de school in De Mokker op een boogscheut.
  Dat de Keiemnaren hun kind achter het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs in Leke zullen sturen is zeer twijfelachtig. Eigenlijk is er geografisch een probleem.
  Veel Keiemnaren moeten centrum Diksmuide passeren in het kader van hun werk. Dus zal men op weg naar zijn werk, zijn kinderen meenemen naar een school in Diksmuide. En dit gaat niet over willen of niet willen hun kind naar Leke sturen, maar dit gaat gewoonweg over het gemak. Je zult uiteraard enkelingen hebben, die afhaken uit ongenoegen, maar dit zal een beperkte groep behelzen.
  Voorstel van een bus! Wie zal dit betalen? Indien de Stad dit ophoest, verdwijnt de besparing in de prullenmand.
 3. Bouw van een sportzaal-polyvalente zaal
  Eigenlijk behelst het voorstel de bouw van een polyvalente zaal van 320 vierkante meter. Maar daarvoor dient men 120 kinderen te hebben en vandaar deze hervorming.
  Voor deze bouw kan men inderdaad 70 procent subsidies genereren via het Vlaamse Gewest en 30 procent zijn ten laste van de Stad. Alhoewel die 70 procent subsidie van het Vlaamse Gewest geen repercussie heeft voor het budget van de Stad Diksmuide, blijft dit nog altijd belastingsgeld. Op vandaag, dat gekenmerkt wordt door forse besparingen en drastische maatregelen om een begrotingsevenwicht te kunnen concipiëren, kan je dergelijk project met uiteindelijke twee polyvalente zalen in een dorp niet verkopen aan de publieke opinie en zal dit ook beschouwd worden als een prestigeproject. Trouwens, wie is er vragende partij voor een tweede polyvalente-sportzaal in Leke?
  Idee2006 suggereert het volgende :
  - Voor de dorpsschool van Leke enkel een bijgebouw van 80 vierkante meter voorzien. Vanuit dit oogpunt hoeft men niet de beoogde 120 leerlingen te halen en wordt deze hervorming weggecijferd. Een bijgebouw van 80 vierkante meter zou de burger kunnen slikken.
  - Wij blijven bij ons standpunt om zowel te Leke als Keiem het volledige gamma van onderwijs te voorzien in deze dorpsscholen.
  - De tivoli uren moeten worden gereduceerd van 130.000 euro naar 30.000 euro in 2019. Dit is stapsgewijs en vanuit deze optiek doen wij een warme oproep om SAMEN en IEDEREEN de dorpsscholen onder de kerktoren in een positief daglicht te stellen. Bijgevolg zal men automatisch meer leerlingen naar de dorpsscholen kunnen mobiliseren en bijgevolg zullen de tivoli-uren worden teruggeschroefd.
  Idee2006 vraagt dan heel vriendelijk en aub aan deze meerderheid een luisterend oor te hebben naar onze opmerkingen en suggesties.
  Anderzijds met het voorliggende voorstel wordt dit de “euthanasie” van deze dorpsscholen Keiem en Leke. Ik geef u dit op een blaadje. Deze hervorming zou doorgaan in 2017 en tegen 2020 wordt dit de zwanenzang van deze scholen en dan is er geen weg meer terug. Een verwittigd man is er twee waard. Ik wil trouwens op audiëntie komen bij het schepencollege, want ik ben toch min of meer de man van het terrein zelf.

Mijn collega’s Geert Debaillie en Jan Van Acker hebben ook nog een aantal vragen en bedenkingen bij deze hervorming.

Jan Van Acker:

Naast deze praktische aangelegenheden wil ik nog enkele andere aspecten belichten

Als argument wordt vaak gezegd dat kleine scholen noodgedwongen graadklassen moeten invoeren bvb 3de en 4de leerjaar samen en dat dit nadelig is voor de leerlingen
Graadklassen zijn zeker niet nadelig, wel integendeel.
Uit artikels in het tijdschrift Klasse en uit gesprekken met leerkrachten onthoud ik dat er vooral veel onterechte vooroordelen bestaan tegen graadklassen.
Voordelen zijn dat er taakgerichter wordt gewerkt en de leerlingen zelfstandiger leren werken.
Ook voor de sociale ontwikkeling en het zelfbeeld van de leerlingen zou het positief zijn!
Onderzoek leert dat kinderen in graadklassen ook niet minder leren maar door een grotere differentiatie meer onderwijs op maat krijgen.

Bovendien zal iedereen die met gezondheidszorg bezig is mij gelijk geven als ik beweer dat peuters en kleuters en ook leerlingen van de lagere school het best gedijen in een warm nest, een stabiele en een vertrouwde omgeving. Een goede gezinsomgeving en een goede dorpsschool kunnen daartoe bijdragen. Iedere huisartsen weet als geen ander dat nestwarmte en stabiliteit de gezondheid ten goede komt en het gemis of gebrek eraan het ontstaan van ziektes beïnvloedt. Is dat zo voor elke jongere, dan nog meer voor de zwakbegaafdere kinderen.

Katleen Winne:

We begrijpen de consternatie van de ouders en delen deze ook. Kinderen mogen nooit het "Het kind van de rekening" zijn.

Als dit op langere termijn beter zou zijn in functie van de kinderen/gemeenschap (ouders-dorp-stad) valt te bekijken, (M-decreet, afschaffen van Tivoli-uren…) maar dan dient er zeker overleg te gebeuren met de actoren. Deze manier van handelen is allesbehalve. Dorpsgemeenschappen tegen elkaar opzetten evenmin. Kinderen destabiliseren ongehoord.