Gemeenteraad 28/04/2014

De markt - Katleen Winne
 • Zone 30 ok als daar ook acht aan gegeven wordt.
  Zone 30 in de kleine dijk is er al…Ik zou graag eens een analyse hebben hoe snel daar gemiddeld gereden wordt .
 • We zijn alvast geen voorstander van kort parkeren < ½ uur. Voor horeca en handelszaken is dit nefast. Bestaan er schijven met een nauwkeurigheidsgraad van een ½ uur. Of creëren we een Diksmuidse primeur.
  Wordt er gewerkt met ticketjes…?? Dure investering als het beleid als beleid kiest voor niet betalend parkeren.
 • Ondergronds parkeermogelijkheden voorzien kost natuurlijk veel geld. Er wordt in de studie gezegd dat het moeilijk is om PPS structuren te maken omwille van de onmogelijkheid dit te koppelen met bebouwen. Zijn de banken gevraagd ? St-Germain ? Horecazaken ?’ Wellicht’ is wel heel hypothetisch…
  We zouden graag een open plein zien en parkeermogelijkheden ondergronds of in ontwikkeling met de Boterhalle.
 • Studiebureau stelt voor “een beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen. Hoeveel worden dit dan minder ?
 • Lichten thv Stragier zou ik wel eens in een proefopstelling willen zien…
Rup stationsbuurt - Katleen Winne

Wat met de afspraak die eertijds gemaakt werd met Mevr Fredericcq. Kan de ruimte van het zwembad benut worden als bouwfunctie ?
Nu is er al sprake van vandalisme thv stationsbuurt. Zal een opwaardering van de buurt deze verminderen ? Station en park blijven een aantrekkingspool voor hangjongeren zonder deze te willen koppelen aan het geleverde vandalisme (bushokjes, steiger in het park). Worden patrouilles versterkt ?

Punt 10: rattenbestrijding - Katleen Winne

In het dossierzitten er foto’s van opgedroogde modder onderaan het voertuig.
Kan dit de reden zijn ? Is onderhoud en afspuiten dan geen optie ?

Mondelinge vraag: Diksmuide deelt in Vlaamse rioleringssubsidies - Marc Deprez

Nu uitpakken met deze subsidies voor centrum Diksmuide, Pervijze en Keiem, is uiteraard het gevolg van verkiezingskoorts van de C.D.&V, net als de recente beloofde onteigeningen voor de ring.
Keiem stond reeds op het programma in 2004-2005. Negen jaar later maar de subsidies voorzien stemt toch tot reflectie. Nochtans is iedereen op de hoogte van de zeer slechte toestand van het rioleerstelsel in Keiem. Onlangs werd er in de Keiemdorpstraat opnieuw een rioolverzakking vastgesteld.
Idee2006, bij monde van mijzelf, had reeds in de vorige legislatuur aan de alarmbel getrokken, gezien het feit, dat men in Keiem een aantal nieuwe woningen voorzag en waarbij deze werden aangesloten op de zeer slechte riolen in de Keiemdorpstraat.
Deze rioleringssubsidies hebben ook repercussies voor de Diksmuidse belastingbetaler.
1) Zijn er voldoende financiële middelen voorzien voor de heraanleg van de voetpaden en het wegdek, volgens de meerjarenplanning. Worden de dorpspleinen van Pervijze en Keiem opgekrikt en feëerieker gemaakt? De Grote Markt wordt voor de zoveelste maal heraangelegd.
2) Idee2006 vraagt hierbij dat de voorziene 400 euro van Infrax en de 400 euro van de Stad in het kader van een premie voor de huiseigenaar voor de aansluiting op het nieuwe rioolstelsel zou moeten worden verhoogd. De belastingen werden immers gevoelig verhoogd door deze meerderheid onder het mom van de toegenomen levensduurte, indexering,… Welnu, de kosten voor de aansluiting op de riolen stijgen ook. Vandaar onze vraag om een verhoogde premie te voorzien voor huiseigenaar