Gemeenteraad 28/05/2018

Punt 2-15: Kerkfabrieken - Jan

We betalen met zijn allen heel wat voor het in stand houden van de kerken. Reeds 11 jaar vragen we of de kerken dan ook door niet gelovigen kunnen gebruikt worden voor een huwelijk of een begrafenis. Het antwoord van het bestuur lijkt nu toch al minder negatief dan vroeger: een goede evolutie

Punt 18: IJzerboomgaard - Katleen

Zaterdag 2 juni opent de Groene kans, is het een gemiste kans als dit niet gekoppeld kan worden met het openstellen van de IJzerboomgaard ?  Ik zie op de ene site dat de opening voorzien is eind 2018.. op een andere eind 2016… Blijft het geheel werkelijk nog heel het zomerseizoen ontoegankelijk ? Spijtig,  de waterpartij lonkt, het speeltuig lokt…ik begrijp dat veiligheid en afwerking primeert, maar het is zeer spijtig.  Mag je daar nu eigenlijk al op ?

Punt 21: Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Urnenkerk te Lampernisse - Marc

Idee Diksmuide blijft op dezelfde nagel kloppen.  Wij zijn inderdaad een koele minnaar van een urnenkerk.  De redenen hebben wij meermaals  aangesneden.  Maar deze meerderheid heeft er helaas en jammergenoeg geen oren naar.

Het stoort ons ook dermate, dat men hierbij ook nog eens opteert voor een dorpshuis.  Wie is er vragende partij in Lampernisse?  Heeft men de mening van de inwoners gevraagd?  Met andere woorden, een rechtstreekse democratie handhaven.

Waarom een dorpshuis, gezien het feit dat men in Lampernisse een florerende, gerenomeerde horecazaak met een ruime zaal kent en heeft.  Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat deze meerderheid er gaat voor zorgen, dat deze welbekende horecazaak inkomsten gaat verliezen door toedoen van dit dorpshuis.  In dergelijke dorpen met heel weinig bewoners heeft een horecazaak het niet onder de markt om over te leven. 

Wij gaan dit item dan ook niet goedkeuren.

Punt 22: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Concessie ondergrondse inname Bien Acquisstraat - Marc

Idee Diksmuide zal dit goedkeuren.  Het mesttranssport is  intens op het grondgebied Diksmuide.  Eigenlijk zou men moeten opteren voor een mestverwerkingsinstallatie, die weliswaar heel goed bereikbaar is en geen hinder genereert voor de buren, omgeving in Diksmuide-Noord.  Hierbij zou het centrum heel wat ontlast worden van mesttranssporten.  Want op vandaag bevinden zich de mestverwerkingsinstallaties in Diksmuide-Zuid.

Katleen Winne

Wordt het wegoppervlak aangepakt? 

Zwaar vervoer door al die kleine landelijke weggetjes…

Fietstoerisme wordt gepromoot…hebben jullie er zicht op hoeveel fietsers, motorijders daar in het verwrongen wegdek al gevallen zijn ?   

Punt 28: Vrije tijd en onderwijs – Cultuur – Muziekclub 4AD vzw- Investeringstoelage - Marc

Wij zullen dit uiteraard goedkeuren.  Wij hebben in het verleden, toen ik nog schepen was, de huidige constructie op de rails gezet.  En we zijn daar fier op.  4 AD is op vandaag  in Diksmuide en eigenlijk over heel Vlaanderen een begrip geworden.  Zeg maar een uithangbord voor Diksmuide.

Mondeling vraag : Rup stationsbuurt - Katleen

We hebben de opmerking gemaakt hoe het zat met het nalatenschap van mevrouw Fredericq en eventuele problemen hieromtrent !