Gemeente- en OCMW raad 28/10/2019

Punt 9: fietsenstalling

Zoals we allen weten is er de laatste jaren een toename van het fietsverkeer in onze stad, gelukkig. Derhalve is het meer en meer noodzakelijk om ruimte te voorzien om de fiets behoorlijk te kunnen stallen.
De fietsen van het personeel, gebruikers van het stadhuis en bezoekers aan horecazaken en winkels staan vaak urenlang in de regen.
Daarom leek het ons aangewezen om in de buurt van het stadhuis een fietsenstalling te installeren
We hebben uitvoerig alle mogelijkheden op de koer van en rond het stadhuis onderzocht en hebben daarvoor ook enkele keer met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de tafel gezeten
De meest geschikte plaats die we samen hebben gevonden is aan de hoek van de Vanpoucke straat met de Sint Niklaasstraat, tegen de muur van het stadhuis.
Deze locatie heeft een wel bepaalde historische, architectonische en stedenbouwkundige waarde. Mede op advies van het agenstschap hebben we dan beslist om een op maat gemaakte duurzame en esthetisch verantwoorde overkapping te plaatsen.
Door de stedelijke dienst openbare ruimte werd het lastenboek nummer 2019-129 van 06/08/2019 opgemaakt voor deze overheidsopdracht
De inschrijver mag hiervoor een voorstel doen naar invulling hiervan. Hierbij is het belangrijk dat de voorgestelde fietsoverkapping een bepaald design uitstraalt die past bij deze belangrijke beschermde site en de omgeving. Een aanvulling van de bestaande architectuur van erker en omheining is aangewezen. De inschrijver dient zelf een keuze te maken van fietsenstalling onder de overkapping. Hierbij wordt rekening gehouden met de functionaliteit en duurzaamheid.
De kostenraming voor deze aankoop bedraagt 33.000 euro, exclusief btw.
We denken dat iedereen zich hierin kan vinden en vragen dan ook uw principiële goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een fietsenstalling voor plaatsing in de Van Pouckestraat volgens de kostenraming van 39.930 euro, btw, transport en plaatsing inbegrepen,

Alle voorbereidende werken zoals: opbraakwerken, verwijderen van bestaande infrastructuur, funderingen, alle leveringen en materialen hieraan verbonden zijn opgenomen in posten van de fietsoverkapping, evenals het herstel van de bestrating achteraf.
Afmeting van de zone: ongeveer 8 x 2,50 m
Voor deze zone streven wij naar minimum 15 overdekte fietsplaatsen.
De constructie van de fietsoverkapping dient te zijn vervaardigd in thermisch verzinkt staal met poedercoating (corrosiviteitsklasse klasse C3 ) of andere gelijkwaardige metaalconstructie. Als dakbedekking wordt gekozen voor glas omwille van uniformiteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. Let wel: bij deze overkapping trachten we te streven naar grote openheid en zichtbaarheid zodat het licht en doorzicht niet belemmerd worden.
Afhankelijk van de voorgestelde fietsoverkapping worden nieuwe fietsstaanders aangeboden die functioneel en duurzaam zijn en esthetisch passen. De fietsstaanders zijn vast geplaatst aan de constructie, in of op de grond.
De fietsstaanders zijn voorzien voor alle fiets- en wieltypes, zijnde gewone fiets t/m de mountainbike (eventueel één bakfiets).