Gemeenteraad 28/11/2016

Punt 9: Sportpark “De Pluimen” Nieuwbouw-zwembad : samenwerkingsovereenkomst exploitatie zwembad - Marc Deprez

Het behelst hier de gemeenten Kortemark, Houthulst en Lo-Reninge. Waarom maakt Koekelare hier geen deel vanuit?

Schoolzwemmen :

1 euro 25 voor de Diksmuideling
2 euro voor niet-Diksmuidelingen (=toeslag van 0,75 euro)
Hoeveel zal dan die korting impliceren voor de gemeenten Kortemark, Houthulst en Lo-Reninge? Dit lijkt mij op het eerste gezicht niet duidelijk. Waarom weigerde men een forfaitaire regeling? Administratief zou dit een flinke slok op de borrel schelen.

Punt 13: Opmaak beheersplan- Beschermd landschap Outlandpolders-Lampernisse - Marc Deprez

Ik citeer het volgende uit het lastenboek. Punt 3 . Doel en situering van de opdracht onder alinea 1 : inhoud

Het landschapsbeheersplan omvat :

1.1 Situering van het beschermd landschap zo nodig met aanduiding van ruimere omgeving. Dit betekent uitbreiding. Idee2006 kan niet akkoord gaan met deze passage en wil bijgevolg “zo nodig met aanduiding van ruimere omgeving” uit het voorliggend lastenboek schrappen.
Bovendien is er geen advies van een landbouw- of milieuraad, gecoro

Deze meerderheid voert een salamipolitiek in het kader van natuur-, landschaps beheersplannen met sowieso nefaste repercussie voor de landbouw

Even toch op een rijtje zetten :

In de vorige legislatuur ( 2007-2013) werden wij geconfronteerd met ankerplaatsen, plan otter-bis voor de Handzamevallei

De Viconiaputten werden ei zo na uitgebreid via het Grup Alluviale klei

In deze legislatuur kregen wij het volgende op ons bord

-Bescherming van de historisch poldergraslanden, zeg maar de Waeleweiden. Idee2006 heeft enigszins de impact kunnen minimaliseren. Maar op vandaag is nog bang afwachten, daar de natuurverenigingen en SOS kustpolders bezwaar hebben ingediend bij de Raad van State

- In de gemeenteraad van oktober ll lagen de inrichtingswerken Bethoostersche Broeken voor. Op vrijwillige basis claimt deze meerderheid, maar de uitgevoerde werken worden geregistreerd en voor de landbouw is bijgevolg geen weg terug.

- En nu in deze gemeenteraad : Opmaak beheersplan- Beschermd landschap Outlandpolders-Lampernisse.

De landbouw wordt door deze meerderheid stiefmoederlijk behandeld.

Het is welletjes geweest. Idee2006 heeft niets tegen natuurgebieden, maar de landbouw moet zich maximaal kunnen ontplooien en bijgevolg zijn beperkingen, laat staan uitbreidingen uit den boze!

Punt 14: Resoc Westhoek - Katleen Winne

Nobele initiatieven voor een ‘nieuwe wereld’. Wat is de return van vroegere projecten ‘kere ekje were ?’ Zijn er al veel teruggekeerd ? Hoe zit het met de brain-drain?

Punt 17: Budget 2017 - Marc Deprez

Bij dit budget is weinig of niets nieuws onder de zon. Er zijn een aantal verschuivingen met aanpassing van het meerjarenplan als gevolg.

Idee2006 blijft bij zijn mening, dat dit budget eigenlijk de burger zand in de ogen strooit. 12 miljoen euro voor de bouw van een tweede sporthal en een nieuw zwembad via een watermaatschappij om de BTW te omzeilen. Van een voorbeeldfunctie gesproken. Maar deze 12 miljoen euro vind je nergens terug in het budget 2017

2018 het verkiezingsjaar wordt het jaar van lintjesknippen voor deze meerderheid. De verschuivingen zullen wellicht geen roet in het eten gooien voor het lintjesknippen van deze meerderheid. Maar de burger, horeca, KMO’s, industrie zullen wel het gelag betalen, door toedoen van een reeks aangekondigde openbare werken op dezelfde tijdstippen. Collega Katleen Winne zal het item ook nog verder behartigen in haar bijgevoegd punt.

En de landbouw blijft ook verder op zijn honger zitten, zoals ik reeds in punt 13 aansneed. Er wordt weliswaar 20.000 euro voorzien voor de aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos, maar de landbouwer die ingaat op beheerslandbouw in het kader van perceelsranden krijgt geen cent. Dit is niet eerlijk!

Katleen Winne

Boekhoudkundig kan alles mooi verpakt worden. M.i. is de visie van de goede huisvader en -moeder nog altijd prioritair. Misschien heb ik een perceptiestoornis… Al die openbare werken, het stadhuis, het sportcomplex, het zwembad, de markt en aanpalende straten. Deels zelf te dragen, deels gesubsidieerd ook door ons allen gedragen.

Ik twijfel soms aan de draagkracht in tijden waar veel bespaard moet worden. Er is geen geld en er wordt massa’s geïnvesteerd. Er mag en moet geïnvesteerd worden maar het mag geen hypotheek worden op de volgende generaties. Welke van deze investeringen kan zorgen voor een financiële return ? Denkt u echt dat een vernieuwd stadscentrum weer een bloeiende kleinhandel kan genereren ? Een fiets- en wandelvriendelijk centrum zal aangenaam zijn maar de hoogste economische prioriteit is een bereik- en berijdbaar Diksmuide. We zitten met z’n allen vast. Bedrijven zoeken andere oorden. Lokale handelaars beleven zware tijden.

Punt 22: Indigo - Jan Van Acker

Sedert enkele weken of maanden worden de straten van het centrum regelmatig bezocht (geteisterd) door parkeerwachters die gewapend met een camera geparkeerde auto’s controleren en heel vaak bekeuren.

Idee 2006 heeft hierover enkele vragen aan het beleid

- Werkt het bedrijf Indigo onafhankelijk of zijn ze rekenschap verschuldigd aan het bestuur of aan de politie?
- Heeft het beleid enig idee hoeveel bekeuringen al werden uitgeschreven sedert 1 oktober 2016?
- Heeft men als burger verhaal tegen dergelijke bekeuringen?
Het komt ons voor dat hier een ware heksenjacht aan de gang is waarbij overijverige parkeerwachters een groot deel van de bevolking op stang jagen. Een groep deelnemers aan een zwemmarathon: allemaal bekeurd; een hele familie na een begrafenis: allemaal bekeurd. : Een bewonerskaart voor de ruit die een beetje bedekt is: bekeuring. Ook in de dorpen is men blijkbaar kwistig met briefjes… Het lijkt alsof de mensen van indigo op vinkenslag liggen om toch maar iemand te kunnen “pakken”. Het lijkt erop dat men de bevolking wil pesten en bezoekers uit Diksmuide wegjaagt

Ik denk dat ik hier niet alleen de stem van mijn fractie vertolk maar van grote delen van de bevolking: we zijn deze Gestapo praktijken kotsbeu!

Bovenop de miserie die we dagdagelijks hebben met de files in het verkeer zonder ring, bovenop de miserie teweeggebracht door het gebrek aan plaats waar men in het centrum langdurig kan parkeren, bovenop de miserie die we hebben door alle aan de gang zijnde openbare werken kunnen we een dergelijke heksenjacht missen als kiespijn. We vragen dan ook met aandrang dat de dames en heren van Indigo zich wat soepeler opstellen en vooral dat het beleid de kant kiest van de inwoners en bezoekers van onze stad in plaats van voor de misplaatste inhaligheid van Indigo.

Punt 23: Parkeerbeleid - Katleen Winne

De parkeerdruk is groot. De parking van de Lidl wordt nu afgesloten met een slagboom. Hoe zit dat ? Was er vroeger niet gezegd dat deze parking openbaar moest blijven ?

Je hebt in Diksmuide niet eens de vrije keuze. Mindermobielen kunnen niet langer dan een uur in het centrum verwijlen.

Punt 25: STAVAZA Openbare werken - Katleen Winne

Graag had ik informatie gekregen over de stand van zaken betreft de diverse openbare werken te Diksmuide. Op de website kan ik het een en het ander terugvinden. Maar de voorstelling en de actualisatie van de projecten lopen soms anders.

1) Wat met de herstelde Pluimstraat, waar grote plassen blijven staan bij regenweer.
2) Wat met de geplande werken aan de Rijkswachtstraat ?
3) Wat met de Klerkenstraat…(timing van 160 werkdagen…)?
4) De werken thv de Hooiweg isoleerden bewoners voor eventuele interventie
5) De boordstenen voor de Vaartstraat…
Impliceert deze vertraging, een vertraging voor het verdere verloop van de werken thv de GB Jacquesstraat-Markt ?

6) De Bortierlaan staat op het programma voor februari.
Het is inderdaad al altijd zo geweest dat ik bij openbare werken wat opmerkingen heb. Het economisch verlies en collectieve stress is dan ook groot voor handelaars en burgers.

Gelukkig wordt er al geluisterd en zijn er inderdaad al stappen ondernomen om de communicatie/signalisatie beter te verzorgen, waarvoor dank. De site ‘werken aan Diksmuide’ met alle ‘up to date’ informatie mag m.i. up to month’ genoemd worden (updates 31/8, 5/9,14/9,5/10 en dan weer in gang geschoten 15/11 en 18/11. Ik begrijp dat u niet elke dag de website kan aanpassen (alhoewel via digitaal platform toegankelijkheid correcter zou kunnen bijgewerkt worden.) De werken thv de Vaartstraat-Generaal Baron Jacquesstraat zorgden voor een situatie die het midden hield tussen een spel zonder grenzen, een doolhof, een ganzenbord maar bovenal een spelletje ‘mens-erger je niet’. De randparking thv Beerstblote is bijtijds moeilijk bereikbaar door de werken aan het appartementsgebouw. In de loop van de werken werden dan wat concretere plannetjes aangebracht. Hopelijk wordt dit meegenomen in het verdere verloop. Effectieve onbereikbaarheid zou concreter moeten gemeld worden aan de handelaar/burger. Nu is het nogal verrassend welke weg al dan niet toegankelijk zal zijn. Het nieuws van de boordstenen dienen wij ook via de pers te vernemen. Les excuses sont faites pour s’en servir. Heeft de tsunami nu de steengroeve doen onderlopen ? Worden boordstenen ‘just in time’ gedelivreerd ? Zijn er geen andere voorhanden ?

Coördinatie

Begin en einde, voor- en achterkant openleggen ? Straks de Rijkswachtstraat en de Bortierlaan erbij ? De bouw van het appartementsgebouw aan Beerstblote erbij. Het infarct is groot voor het vitaal kloppend hart van Diksmuide. De as Ijzerlaan- Maria Doolaeghe kreunt. Een halfuur rijd je van aan de Delhaize tot aan de Colruyt in de piekuren. Op de snijpunten is het aanschuiven. De timing van het invoeren van het parkeerplan maakt het niet echt eenvoudiger.

Veiligheid

Op de startpagina van de website van Diksmuide vinden we uw foto over modder : “ Modder op de weg, oppassen geblazen”. Landbouwers, loonwerkers, transporteurs moeten de noodzakelijke signalisatie aanbrengen. Het deel van de GB Jacquesstraat die nog toegankelijk is, ligt er zeer modderig bij. Het bruggetje over de Vaartstraat en de weg naar de Beerstbloteparking eveneens. Het fietspad langs de Ijzerlaan is een mengsel van modder en steentjes. De firma Vanlerberghe kuist wel, De steentjes springen tegen de geparkeerde auto’s. De borstels reiken niet tot op het fietspad. Waarschuwingsborden ontbreken.

Mondelinge vraag - Katleen Winne

De verlichting van de Beerstbloteparking. Zit er een strategie achter ? Nu branden slechts 1/3