Gemeenteraad 29/05/2017

Punt 3 en 4: Technische dienst – Algemeen – Onteigeningsplan Boterhalle - Marc Deprez

Idee2006 vraagt hierbij om deze twee punten af te voeren van de agenda. Wij willen eerst naar de Diksmuideling luisteren. De vorige volksraadpleging werd afgeblokt met een vermeend tekort aan 5 handtekeningen. Vandaag doet Idee2006 het huiswerk opnieuw. De respons is ongelofelijk! De misnoegdheid bij de burger is niet in te schatten en torenhoog. Wij strooien ook de mensen geen zand in de ogen, daar wij een ondergrondse parking onder de Grote Markt, voorgesteld door onze collega’s N-VA zeker genegen waren. Maar we moeten eerlijk blijven. Dit voornemen is passé, daar de werken reeds gestart zijn voor de heraanleg van de Grote Markt.
Geloof nu éénmaal Idee2006, want wij staan in alle nederigheid gezegd heel dicht bij de bevolking. Wij horen heel veel en wij hebben vooral een luisterend oor En rechtstreekse democratie is een zegen voor de politiek, die op vandaag geconfronteerd wordt met aversie, apathie,… We weten wat er beweegt en leeft onder de Diksmuidse bevolking. De Diksmuideling wil een parking op de site van de Boterhalle. En niemand gelooft het alibi, met name wel een private parking, maar geen openbare parking door toedoen van onroerend erfgoed, met veel poeha verkondigd door de SP.a Trouwens onroerend erfgoed heeft dit onlangs ook tegen gesproken. Zie de mail van onroerend erfgoed.
Ook het gegeven van de burgemeester, dat zij wel opteert voor een referendum wanneer het fusies behelst, leidt tot consternatie en verbazing bij de burger. En uiteraard bijgevolg een terechte vraag bij diezelfde burger! Waarom dan geen volksraadpleging voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt?
En inderdaad er beweegt iets bij de Diksmuideling! Idee2006 heeft met veel aandacht het infoblad gelezen dd van 19 mei 2017 van beweging.net nav “ Frontmannen beweging.net West over de Rerum Novarum boodschap”.
“Wij gaan voor verandering waar iedereen beter van wordt”. En wij lezen volgende berichtgeving ! “ Wij zijn niet bang van verandering maar vragen ons constant af wat beter kan en moet. En daarvoor komen we in beweging. Met kritische vragen. We willen dat mensen zich betrokken weten bij de uitbouw van onze samenleving. Daarom loopt nu een online bevraging op www.iedereenburgemeester.be. We stellen de vraag : Wat als jij burgemeester was, wat zou jij dan doen in je gemeente? Op www.iedereenburgemeester.be kan iedereen ideeën posten. Of reageren op andermans voorstellen. Ze zullen een rijke inspiratiebron vormen voor de concrete voorstellen”. Waarom laat de Diksmuidse C.D.&V www.iedereenburgemeester.be niet fungeren over de invulling van de site van de Boterhalle voor langdurig parkeren? Lijkt ons heel bizar. Of is de Diksmuidse C.D.&V niet akkoord met het voornemen van Beweging.net? Of is er dissidentie? Wie gelooft deze mensen nog? Beweging.net, toch een politieke zuil van de C.D.&V. Idee2006 wil wel beklemtonen, dat wij niets tegen beweging.net hebben, integendeel! Beweging.net heeft immers ook zijn verdiensten, laat dit duidelijk zijn.

Punt 8: Subsidies - Katleen Winne

Met mijn volste gedacht ! Wat deze mensen met Jekkyl en Hyde hier in Diksmuide verwezenlijkt hebben was werkelijk formidabel.

Punt 11: Diftar - Katleen Winne

De cijfers van het GFT-afval stuurde u mij na mijn vraag in januari 2017 door. In 2016 waren er 2350 containers, goed voor een gemiddelde ophaling van 233.61 kg per aansluitingspunt.
Hoeveel gezinnen hebben nog geen aansluitingspunt ?
Wat betreft de reductie van de rest; Hoe staat het met de roze zakken ?
In de politieverordening hierbij ingevoegd wordt ook de asbestafval besproken.
Hebt u er een zicht op hoeveel asbest er afgeleverd werd. Hopelijk zijn de omstandigheden veilig.
Hebt u zicht op wat er overal nog rond ligt ? Wordt daar nog enige sensibilisatie rond gedaan?

Punt 14: Brandweer – Algemeen – Hulpverleningszone Westhoek – Financiële verdeelsleutel 2015-2023 - Marc Deprez

Idee2006 heeft gelezen en vastgesteld, dat Koksijde zich onthouden heeft omdat onze burgemeester het personeel voor de hulpverleningszone Westhoek momenteel gehuisvest in de Koksijdse kazerne, wil overhevelen naar Diksmuide. Dit is in Koksijde in het verkeerde keelgat geschoten. Welke gevolgen heeft dit en hoe moet het nu verder?

Punt 18: Stavaza Site Debaenst, stationsbuurt, vestigingpark - Katleen Winne

Wat de site Debaenst betreft, ik herinner mij in november, december 2012 dat er toen bij hoogdringendheid diende onteigend te worden… Hoe staat het nu ?
Wat het vestigingpark betreft,
Het is mooi en nobel, maar het is relatief doodlopend…Wat met de toekomst van de groene gordel ? Kan dit aansluiten naar de volkstuintjes toe ? De trage wegen dienen zoveel als mogelijk verbonden te worden.
Wat de stationsbuurt betreft ;
De infovergadering dateert van 19/6/2014, het RUP van 18/6/2015, dit werd goedgekeurd door de deputatie. Men trok naar de raad van State 10/2015. Hoe staat het nu met de verder ontwikkeling van het masterplan ? “Met de vernieuwing van de Bortierlaan en stukje stationsstraat wordt de laatste fase van het masterplan ingezet”. Ik mis het een en het ander..wat met de verkaveling van de Mandel ?

Punt 19: Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem van de Diksmuidse oppositie bij TMVS - Marc Deprez

Idee2006 zal niet deelnemen aan de stemming in het kader van intercommunales – Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem van de Diksmuidse oppositie bij TMVS
Niet alleen de samenwerking met deze intercommunale watermaatschappij voor de bouw van een nieuw zwembad en sporthalle fronst de wenkbrauwen, maar als klap op de vuurpijl worden er nu posten gecreeërd.
Bovendien valt het wel op, dat de burgemeester de oppositie mee in bad probeert te sleuren van de mandaten. Iedere gemeenteraad is er nu een mandaat voorzien voor de oppositie. Wij zijn ook niet blind. Dit is een tactiek om zichzelf te verschonen. Maar deze vlieger en salamipolitiek gaat niet op.

Mondelinge vraag: Opnieuw ernstige polemiek tussen ANB, SOS Kustpolders en de landbouw - Marc Deprez

Boeren worden gepest door overijverige natuurinspecteurs in de beschermde historische permanente graslanden
Er is weer heel wat te doen over de bescherming van de historisch permanente graslanden.
SOS kustpolders beweerden hoog bij laag, dat deze bescherming geen impact zou hebben op de toenmalige en toekomstige bedrijfsvoering. Enkel omploegen van deze grasweiden zou niet meer mogen. Nu blijkt dat de natuurinspecteurs zich beroepen op artikel 7 van het vegetatiebesluit en heel wat boeren worden geconfronteerd met deze opstoot. Dit artikel impliceert echter een vegetatiewijzigingsverbod, niet meer behandelen met bestrijdingsmiddelen. Hoe moeten dan bijgevolg de boterbloemen, netels,… en vooral distels bestreden worden? Distels moet men zelfs bestrijden bij wet bepaald!
De landbouwer wordt hier koud gepakt en wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering. Dit is niet de afspraak. Idee2006 heeft echter in het verleden daarvoor verwittigd en aan de alarmbel getrokken. We hebben weeral eens gelijk!
Idee2006 heeft niets tegen natuur, integendeel! Maar het nog maar eens het levende bewijs, wanneer je een vinger geeft aan natuurpunt, nemen zij uw arm en bijgevolg heel uw lichaam. Dat mijn vrouw mijn lichaam neemt, kan ik alleen maar toejuichen, maar het moeten stoppen bij natuurpunt. Zij moeten zich houden aan de gemaakte afspraken en beloftes tegenover de landbouw. Wij moeten toch ook niet zeggen tegen de burger, hoe hij zijn tuintje moet bewerken?
Welke stappen heeft de Diksmuidse schepen voor landbouw gezet om dit aan te klagen en wat is er eventueel uit de bus gekomen?

Mondelinge vraag: Putten van Nieuwkapelle - Katleen Winne

Er is daar geen mogelijkheid om niet wild te plassen…