Gemeenteraad 29/08/2011

Punten 4 en 5: Reconversie bedrijventerrein Heernisse : Herinrichting groenzones en wijziging stadsaandeel wegeniswerken - Marc

Deze punten omvatten maar liefst een begrotingswijziging van 583.330,37 euro of 23.531.488 oude Belgische franken.

Wie kan dit nog volgen?

Hoe kan je een begroting goedkeuren, als je achteraf met dergelijke wijzigingen wordt geconfronteerd? Het is nog maar eens het levendige bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Indien men in de privé een bedrijf zo zou runnen, dat is men reeds lang failliet!

Idee2006 heeft het reeds gezegd bij de bespreking van de begroting. De begroting zou moeten de blijde boodschap zijn, maar Idee2006 heeft nog maar eens gelijk. Het is namelijk een boodschap om bij te huilen.

Punt 6: Heraanleg voetpaden dienstjaar 2010 Sint-Sebastiaanlaan meerprijs - Marc

Per vergissing werd het tweede deel de kostprijsberekening niet in de raming en het bestek opgenomen.

Opnieuw een begrotingswijzing van 32.345,03 euro. Dit is een vogelpikpolitiek van het schepencollege. Je zou voor minder de bomen in het bos niet meer vinden. Deze 3 punten samen betekenen een
begrotingswijzing van 615.675,40 euro.

De Sebastiaanlaan heeft het schepencollege bloed, zweet en tranen gekost en verdeeldheid gezaaid in dit schepencollege. Met als trieste gevolg, dat men voor het tweede deel geen kostprijsberekening heeft gedaan.

Punt 9: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc

750 euro aan de Westvlaamse paardenkwekersbond van het Belgisch Trekpaard.

Idee2006 heeft daarbij zijn bedenkingen. Een vereniging buiten Diksmuide wordt gesubsidieerd. De Diksmuidse verenigingen worden financieel belast met een uitleenreglement. Bovendien heeft het schepencollege heel moeilijk gedaan voor een Diksmuidse ruitervereniging, die 100 m buiten het Diksmuids grondgebied een ruitertornooi organiseert. Eerst werd de logistieke steun geweigerd. Blijkbaar heeft het schepencollege nu toch op zijn stappen terug gekomen.

Bijgevoegd punt: Hoe bindend is een gemeentelijk structuurplan? Vraag Jan Colaert - Marc

Uiteraard hebben wij in 2005 in het structuurplan voorzien om deze zone om te zetten in landbouwzone en ook wij staan niet te popelen om daar een ambachtelijke zone in te planten.

Ik vraag hierbij wat de planschade kan bedragen? Wat is mening het schepencollege?

Bovendien is deze ambachtelijke zone gecreëerd geweest in de jaren 70 bij de opmaak van de gewestplannen. En daar is het fout gelopen, net als met de ring rond Diksmuide, die dan moest worden gerealiseerd.