Gemeenteraad 29/08/2016

Punt 5 : Bortierlaan - Katleen Winne

De Bortierlaan wordt verfraaid. Hoe staat het met de ontwikkeling van de parking annex ?
Uw parkeerplan gaat op 1/9 in voege. De parking ligt er troosteloos bij…Wat als het winter wordt ?
Donker, plassen…

Punt 6: Technische dienst – Algemeen – Keiemdorpstraat – Goedkeuring lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Marc Deprez

De wegenis- en rioleringswerken zijn meer dan noodzakelijk, zelfs heel prangend. Het rioleringsstelsel behelst een zeer precaire situatie. Het is reeds vijf na twaalf, daar de laatste jaren zich heel wat verzakkingen hebben gemanifesteerd. De vernieuwing van het rioleringsstelsel staat reeds van 2005 op het investeringsprogramma van VMM. We zijn op vandaag 11 jaar later! Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat dit zolang op zich laat wachten, wetende dat riolen in de Keiemdorpstraat bepaalde gevaren inhoudt.?
Het wegdek wordt vernieuwd, maar waarom opteert deze meerderheid niet voor een groter dorpsplein, door toedoen om een deel van de begraafplaats rond de kerk over te plaatsen naar de begraafplaats in de Streuvelstraat en bijgevolg om te vormen tot een dorpsplein? Een groter dorpsplein is meer dan welgekomen, gezien het bruisende, florerende verenigingsleven (cfr Keiem-kermis,..). Bovendien heeft Keiem geen open ruimtes meer. De site van de Stoomboot en de site naast o.c De Kring werden volledig verkaveld, wat resulteert in een huizenrij voor de Keiemdorpstraat. Het verplaatsen van de oude begraafplaats werd trouwens reeds meermaals voorzien in het beleidsplan. Uiteraard is dit een heel GEVOELIGE materie en DIENT ER VOORAF OVERLEG GEPLEEGD TE WORDEN MET DE NABESTAANDEN EN DE KEIEMSE BEVOLKING.

Punt 8: Vlaamse plattelandfonds 2016 - Marc Deprez

Een investering van 91.077 euro voor de Beerststraat. Let wel! Zeker noodzakelijk! Nochtans stond een rioolscheidingsstelstel reeds voorzien in 2004! Vandaag 12 jaar later en nog geen uitzicht op dit voorziene scheidingsstelsel. Idee2006 vraagt dan ook de druk op te voeren!

Punt 14: Katleen Winne

‘Carte blanche’ , met alle vertrouwen. Zitten er daar limieten op en hoe groot zijn deze ? In het advies van de ontvanger staat een bedrag van 500 euro maar dit wordt niet overgenomen in het ontwerp…

Punt 15: Aanpassing retributiereglement - Katleen Winne

Hoe staat het met de verdeling van de bewonerskaarten. Hoeveel zijn er al aangevraagd ? Om het zelf op te lossen dien je over het noodzakelijk ICT materiaal en vaardigheid te beschikken. De zitdagen in het dienstencentrum vangen dit hiaat op, als je tijd hebt van wachten. Hebben jullie cijfers ?

Punt 16: decreet gemeentelijk onderwijs: neutraliteit - Jan Van Acker

“Scholen erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging”.
Neutraliteit in het kader van diversiteit is uiteraard een goede zaak
Hoe wordt dat concreet ingevuld? Worden uitingen van een bepaalde godsdienst gedoogd? Kan een leerling bv. een hoofddoek dragen? En wie beslist en controleert?

Punt 17: overeenkomst met voetbalclub SP Keiem - Marc Deprez

Huurprijs voor de kantine. Zelfde prijs voor een vierkante meter als voor de kantine van KSV Diksmuide. Voor Idee2006 kan dit niet. Je kan immers geen appels met citroenen vergelijken. De kantine voor Sp Keiem bevindt zich in lamentabele toestand. Opnieuw een discrepantie, dat boekdelen spreekt. Denken wij maar ook aan de voetbalvelden! Wij willen nogmaals beklemtonen, dat wij niets tegen KSV Diksmuide hebben, integendeel. Maar wij willen dat iedere voetbalclub op dezelfde leest wordt geschoeid en met gelijke wapens kan strijden.

Mondelinge vraag - Marc Deprez

De schrijnende toestand van de omgeving rond de Kerk van Kaaskerke en een vraag naar een stand van zaken in de voorziene urnenkerk Kerk van Lampernisse
Het onderhoud van de omgeving van de Kerk van Kaaskerke heeft op zijn zachtst uitgedrukt een desolate indruk.
Idee2006 heeft altijd verwittigd, door toedoen van de verkoop door deze huidige meerderheid van de Kerk van Kaaskerke dit de kankerplek van Diksmuide ging worden. Als dit voor deze meerderheid een herbestemming van een kerk impliceert, dan weten wij het niet meer. Nochtans had Idee2006 een heel ander idee geopperd, waarbij deze Kerk ging worden omgevormd tot een archiefruimte in combinatie met een Stille Gebedsruimte en waarbij nota bene 80 procent subsidies konden worden gegenereerd.
Welke maatregelen zal de huidige meerderheid treffen naar de eigenaar toe om de omgeving te onderhouden van de Kerk van Kaaskerke? Want geef toe, dit kan men toch niet tolereren!

De Kerk van Lampernisse. Enig idee wanneer er een nieuwe bisschop wordt aangesteld? De bisschop dient immers zijn fiat te geven om het voornemen van deze meerderheid van de Kerk van Lampernisse om te vormen tot een urnenkerk. Wij blijven grote vraagtekens plaatsen achter een urnenkerk, omdat dit wel eens voor de beter begoeden zou kunnen zijn.