Gemeenteraad 29/09/2016

Punt 2: Vevan building onroerend goed Roeselarestraat - Marc Deprez

12 woningen, waarvan 8 koppelwoningen en 4 alleenstaande woningen. Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Het aanbod voor alleenstaanden woningen in Diksmuide moet groter worden. Vanuit dit oogpunt hadden wij dan ook liever gezien 8 alleenstaande woningen en 4 koppelwoningen
Katleen Winne
Wat jammer dat de linten nog steeds verder opgevuld worden. Het worden zelfs franjes…Het is weerom een jammer verdwijnen van een groen stukje met een mooi zicht op de Handzamevallei, bij het binnenkomen van Esen. Hoever vult u het lint op ?

Mondelinge vraag: Heraanleg Zadelstraat in Lampernisse - Marc Deprez

De aannemer is op zijn zachts uitgedrukt niet onbesproken. Worden er boringen uitgevoerd als alles is uitgevoerd volgens het lastenboek? Is er over het volledig traject een kleeflaag aangebracht, die van vitaal belang is voor de duurzaamheid van het nieuwe wegdek? Werd de weg volledig schoongemaakt vooraleer men startte met de nieuwe asfaltlaag?

Bijgevoegd punt: Graag uw visie omtrent de laadpalen - Katleen Winne

U wenst een groene as, een groene mobiliteit.
De autoloze zondag toont ook aan dat er beduidend minder roetpartikels rondzweven bij minder verkeer.
De overheid zet ook in op het e-rijden.
Wat zijn jullie plannen ? Waarom is er nog niets voorzien ?
Eind juli kregen alle gemeenten een beknopte brochure ‘oplaadpunten in steden en gemeenten; welke mogelijkheden zijn er. Het is belangrijk dat er voldoende spreiding is van de laadpalen las ik in de Mobimail van 17 augustus . Voorlopig is Diksmuide een echt ‘gat’. Zie bijgevoegde kaart.
Netbeheerders Eandis en Infrax ontwikkelden een interessant aanbod. Gaan jullie in zee met de netbeheerder of wensen jullie dit zelf te organiseren. Dit diende aan de netbeheerder gemeld te worden voor 1september. In kader van de werken; Beerstblote parking, GB Jacquesstraat, de Markt heb ik nog geen dergelijke oplaadpunten zien passeren. Evenmin t.h.v. van de geplande werken aan de Bortierlaan. Vaak worden oplaadpunten ingepast in een stationsomgeving.

Wat met het de oplaadpunten voor de fietsers ? Als u een groene mobiliteit wenst, moet u het e-biken ondersteunen. Er zijn hier al oplaadpunten doch ze zijn allemaal op vrij initiatief. Als de zaak dicht is…Andere steden en gemeenten hebben een openbaar oplaadpunt.

Toegevoegd punt Dhr Vancoiliie : Mobiliteit - Katleen Winne

We hebben in het verleden exact een jaar geleden zie tussenkomsten GR 21/9/2015 herhaaldelijk de problematiek van signalisatie, informatie en coördinatie van de werken aangekaart. Wat informatie en signalisatie betreft is er toch al enige vooruitgang geboekt. Wat coördinatie betreft is er nog werk aan de winkel. Kan de gemeente dan ook niet beter samenwerken met de lijn en openbaar vervoer ? De groene mobizone ? Een mobiliteitscampagne om mensen anders te leren denken en handelen omtrent vervoer. U wenst dat de burger de auto minder gebruikt ? Dan dient er een alternatief te zijn. Het openbaar vervoer dient voor handen te zijn. Cfr openbaar vervoer van lo, naar Ieper…e.d. Het busje van het ziekenhuis is privé initiatief.
Andere initiatieven zijn mogelijk, u startte met het autodelen ? Hoeveel werd de auto al gedeeld ?
In Wevelgem zijn er ook grote werken aan de gang. Daar lanceerde de gemeente heel wat initiatieven. De gemeente kocht stads- en bakfietsen aan, fietskarren, plooifietsen en elektrische fietsen. Wie met de trein/ bus naar het werk kwam kan deze fietsen gebruiken
De veiligheid van de fietser blijft hier in Diksmuide natuurlijk ook een majeur probleem. De as Ijzerlaan- Maria Doolaeghe is levensgevaarlijk te volgen en te kruisen. Het is terug fietstelweek van 19 tot 25 september. In 2015 deed Diksmuide hieraan mee. Hoe zit het met deze telling ? Werden de cijfers geanalyseerd ? Wordt hiermee iets gedaan ? Op de heatmap (zie bijgevoegd) kan je Diksmuide met moeite lokaliseren. Hoe zit het met de telling van de sinds de ingevoerde tolheffing op de N8 toegenomen zwaar verkeer ? Ik vroeg dit eerder al ? Is dit al geschied ?