Gemeenteraad 30/04/2012

Punt 5: Invoeren plaatselijk verkeer en eenrichtingsverkeer in Hof ter bloemmolens - Katleen Winne

We gaan akkoord met het ontraden van alle sluipverkeer. Uitrijden thv de Ijzerlaan wordt nu uitgesloten. Dit impliceert wel dat thv de vaartstraat drukker wordt. Daar kan zowel in- als uitrijden. Het baanvak is daar 3.60 m breed met aan weerszijden 30 cm goot. Dit is nauw voor in- en uitrijden. Wat met voorrangsregels ? Voorrang van rechts daar ? Hoewel de vaartstraat en dijk zone 30zouden moeten zijn wat verkeersborden betreft bevindt de realiteit zich in een andere zone. Wat met een ev zebra daar ?Hof ter bloemmolens is een woonentiteit waar ook andersvaliden en senioren hun habitat vinden. Hun (beperkte) mobiliteit dient beschermd te worden.

Punt 16: Nieuw reglement van inwendige orde; dresscode - Katleen Winne

Op 27/9/2010 opperde ik naar aanleiding van het vervangen van de zandfilters van het zwembad ook het reglement eens te vervangen. Op 27/2/2012 herhaalde ik naar aanleiding van het herstellen van betonrot van het zwembad dit nog even in de gemeenteraad. De dresscode wordt nu uiteindelijk aangepast. Het zal het milieu en de hygiëne alvast ten goede komen. Met dank voor uw medewerking. Ik hoop dat het pictogram van Oostkamp (bij het dossier ingesloten)niet wordt overgenomen. Het is m.i. nogal op stereotype Barbie en Kenfiguren geënt. Mag ik u bij deze nog naar de stand van zaken vragen in zake van de kiss andride zone die ik voorstelde in de GR van 28/11/2011 en naar voorbracht in de verkeerscommissie

Punt 22: hangjongeren, JOP - Marc Deprez

De aanpak van de hangjongeren
In de vorige legislatuur werd vooral de aandacht gevestigd op de hangjongeren. Hangjongeren vertaalt zich meestal in vandalisme, overmatig alcohol- en druggebruik. Vanuit dit oogpunt werd geopteerd voor een samenwerking met de vzw Arktos uit Oostende en werd het JOP (jeugdontmoetingsplaats) in het leven geroepen. Het werd een succesformule. Heel wat jongeren, meer dan twintig… vonden hun gading in het Jop en wisten zich te vinden in een creatieve vrijetijdsbesteding.

In de gemeenteraad van 25 oktober 2010, werd het jeugdwerkbeleidsplan besproken. Ook het fenomeen van de hangjongeren, die in deze periode aan hun lot werden overgelaten, werd aangekaart. Het JOP was leeg gelopen en de schepen beloofde om de hangjongeren aan te spreken via de stadswachten. Daarom ging dit beleid ervan uit om de stadswachten een 4-daagse cursus te laten volgen. Idee2006 vindt daar nergens een spoor van deze beloofde opleiding en het JOP blijft verder leeg. Schrijnend!

Evaluatie van het JOP
Zoals bij de bespreking van item hangjongeren is het JOP een dode letter geworden.

Idee2006 heeft in de wandelgangen vernomen, dat er in het verkiezingsjaar een jeugdhuis komt in de Ijzerlaan. Is dit het alternatief voor het JOP? Zal er plaats zijn voor de hangjongeren, die jaren aan hun lot werden overgelaten?

Uiteraard juicht Idee2006 de komst van een jeugdhuis toe. 300 euro voor de oprichting voor de vzw en 15.000 euro starttoelage voor het jeugdhuis. Tot daar vormt dit voor ons geen probleem. Wij veronderstellen, dat het jeugdhuis ook een café is. In de gemeenteraad van 25 januari 2010 suggereerde Idee2006 n.a.v. de sluiting van heel wat cafés een aantal maatregelen te treffen, zoals de afschaffing van de toerisme- en terrasbelasting. De eerste drie jaren vrij van bedrijvenbelasting. Nogmaals, voor ons vormt een starttoelage van 15.000 euro voor het jeugdhuis geen probleem, maar wij vragen toch dat iedereen met gelijke wapens zou kunnen strijden. En denken wij ook maar aan een aantal jongerencafés zoals een Brouwershuys, General Store, Joy, Phoenix, Chaplin, De Muynckduif, De Kroeg, jeugdclub ’t Verzet in Pervijze,

Punt 23: bescherming van bejaarden - Jan Van Acker

De laatste maanden is een aantal inwoners van Diksmuide, vooral bejaarde mensen, ten val gekomen tijdens een wandeling of op boodschap langs de straten van onze stad. Oorzaak hierbij is de slechte staat hier en daar van het wegendek. Ook voor fietsers is het heel moeilijk om zonder ongelukken het centrum door te geraken. Nu de maaltijden die vroeger in het lokaal dienstencentrum overgebracht zijn naar het Woon en Zorgcentrum IJzerheem, kunnen we nog meer accidenten verwachten gezien de toestand van de toegang aldaar.

Naar aanleiding van enkele pijnlijke valpartijen met vrij ernstige gevolgen hadden we vanuit onze fractie enkele vragen willen stellen aan het beleid.

Wordt de staat van de voetpaden regelmatig gecontroleerd?
Worden oorzaken van valpartijen aangepakt, de putten en uitsteeksels aan de voetpaden hersteld?
Als er een ongeval gebeurt waar de slechte staat van het wegdek mede oorzaak van is, kunnen mensen dan een beroep doen op een verzekering om de onkosten die ze hebben terugbetaald te krijgen?
En hebben bejaarden het niet onder de markt in Diksmuide, ook voor de mensen die voor de zieken en bejaarden instaan wil ik hier de alarmbel luiden en vragen welke maatregelen het beleid op korte termijn zal nemen. De toestand in het WZC IJzerheem is ronduit dramatisch te noemen. Huilende verpleegsters, afgematte en uitgeputte verzorgenden, totaal gebrek aan communicatie met als gevolg fouten, slechte werksfeer, dreiging met staking en een hoog aantal zieken onder het personeel, kortom een chaotisch en dramatische toestand. Al heeft men daar nu een mooi gebouw, al staat daar nu een mooi kunstwerk, hetzelfde kan zeker niet gezegd worden van de organisatie en het beleid sedert de wellicht veel te vroege verhuis.

Na de desavouatie van de Diksmuidse apothekers (en ondertussen werkt men nog altijd niet met het veelgeprezen individueel verpakkingssysteem, de Diksmuidse apothekers zijn dus eigenlijk bedrogen!) zijn de verpleegkundigen en verzorgenden nu de kop van jut. Ook voor de huisartsen is het soms zoeken in de woestijn…

We vragen dat hier dringende maatregelen genomen worden voor er ongelukken gebeuren.