Gemeenteraad 30/04/2018

We verontschuldigen Dhr Jan Van Acker

Punt 2: Vorming ELZ - Katleen

De pro -en contra’s werden o.i. al voldoende gewikt en gewogen.  Het piekermaximum is bereikt en willen we de start niet missen beslissen we beter zelf.  Anders worden wij beschikt.

1)We blijven erbij dat de geografische afbakening van Diksmuide bij Veurne veel logischer valt.

Als we  bij Ieper aansluiten is het precies een ‘toef’ erbij. De afstand in tijd en kilometers is kleiner voor de hele ELZ indien de keuze valt voor Veurne.  Er is een evenwichtige verdeling tussen kust en platteland alsook tussen de verschillende gemeentes qua bewonersaantal.  Dit in tegenstelling tot een ELZ die zeer uitgestrekt wordt indien Diksmuide bij Ieper zou aansluiten.

2)Voor de grotere organisaties(welzijn, CAW, Wit-Gele kruis, ed.)maakt het niet zoveel uit waar ze aansluiting vinden.  Ze kunnen en willen zich aanpassen.

3)WZC Woumen kiest voor Ieper omwille van de samenwerking met de ziekenhuizen (in se is dit 2° lijn!) Wat dan met WZC Yserheem te Diksmuide betere samenwerking met Veurne.

4) Initieel koos het stadsbestuur voor Ieper, gelukkig kan er hierover over partijgrenzen heen, logisch geredeneerd worden en laten ze nu dan toch ook een opening voor Veurne.

5) De thuisverpleegkundigen maken de keuze voor Ieper.  Maar o.i. vloeit deze voort uit een ongegronde angst voor de goede samenwerking met het ziekenhuis van Veurne.  Wat in se dan ook terug 2°lijn vormt.

6)Er is ook een hardnekkig vooroordeel over het ziekenhuis van Veurne dat moeilijk te bestrijden valt. Vroeger was er de kleinschaligheid en het gebrek aan samenwerking met andere ziekenhuizen.  Deze vooroordelen zijn compleet achterhaald.  Het ziekenhuis heeft veel jonge en goed opgeleide specialisten, moderne apparatuur en werkt goed samen met andere ziekenhuizen waar nodig.

7) Veel andere eerstelijnspartners zijn aangesloten bij Veurne: vanuit Veurne is er een antenne van de Sleutel in Diksmuide, het LARGO hoort bij Veurne en ook het CLB Diksmuide is aangesloten bij Veurne

8)De bestaande, goedwerkende diensten die vanuit Ieper werken vooral op het gebied van psychische gezondheidszorg zullen geleidelijk aan moeten aangestuurd worden vanuit Veurne. Daarmee zou een bestaand hiaat kunnen worden opgevuld.

9) Zoals al eerder aangegeven kiezen de primaire actoren van de EL-zorg voor Veurne.  De kinesitherapeuten, apothekers volgen hierin de artsen die een primordiale rol spelen en zullen spelen in de eerstelijnszorg.

10) De historische kringwerkingen van de artsen en kinesitherapeuten zijn gevormd met Veurne. Binnen de ELZ zal samenwerken prioritair zijn/worden.   Goede, reeds gevormde relaties zijn de basis.   

11) Vertegenwoordiging van onze EL medewerkers is o.i. prioritair.  Het betere verdeelde ‘gewicht’ zal o.i. zich vertalen in een groter zeggenschap in de ELZ gevormd met Veurne.

Punt 3: Technische dienst – Openbare ruimte – Frontzate – Omgevingsaanleg IJzerdijk : Wandelpad – Knooppunten – Calvarieberg – Verrekening 1 –Goedkeuring - Marc

De uitvoering van de werken worden geraamd op 1.064.281,60 euro (inclusief btw), waarvan max 60 procent wordt gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen zijnde het bedrag van 638.568,96 euro, 20 procent door de Provincie zijnde 212.856,32 euro samen goed voor een bedrag van 851.425, 28 euro en deels door Waterwegen & Zeekanaal NV.  Welk bedrag behelst dit?  Of gaat dit niet door en dient dit ook door de Stad te worden opgehoest? Dit behelst nog een bedrag van 212.855,72 euro

Een meerprijs van 144.656,70 euro voor de rekening van de Stad?  We boeren achteruit en dit is voor  Idee Diksmuide onverantwoord.  Als ieder bedrijf, particulier, winkelier, handelaar, land- of tuinbouwer, vrije beroepen,…, dergelijke criteria zou hanteren bij een investering, dan gaan zij zeker op de fles.  Een stad runnen is net als een bedrijf runnen.  Het stadsbestuur is hier echt een slechte leerling!

Bijgevolg impliceert dit mogelijks een bedrag van 357.513,02 euro ( 212.855,72 + 144.656,70) voor de Diksmuidse belastingsbetaler.     Trouwens het geld van Toerisme Vlaanderen en de Provincie is immers ook belastinggeld. Laten we de burger a.u.b. geen zand in de ogen strooien.

Idee Diksmuide zal echter dit punt goedkeuren, omdat wij dit een mooi project vinden.  Maar uiteraard hebben wij bedenkingen bij de kostprijs inherent met de hoge meerprijs.

Niet voor herhaling vatbaar!

Katleen:

Het is mooi…maar het is wel bijzonder veel geld…

Komen er nu ook wandelknooppunten ? zoals in het agendapunt vermeld ? Het zou alvast een toeristische troef zijn alle mooie locaties (Ijzerboomgaard, stiltepad, Stuivekenskerke )te verbinden in een wandelknooppuntkaart.

Punt 4: Stationsstraat - Katleen

Hoe zit het nu met de timing van de werken aan de Bortierlaan ?

Het is misschien een opmerking.  Maar bij de werken zijn er nieuwe bakken geplaatst voor de elektriciteit.   Passen deze dan in het beeld-kwaliteitsplan ? Zijn er echt geen esthetischere mogelijkheden ? 

Punt 5: Technische dienst – Openbare ruimte – Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Koekelare en Diksmuide omtrent “Kasseiweg Bovekerkestraat” - Marc

Deze herinrichting is meer dan noodzakelijk.  Het behelst hier een romeinse heirweg, waarbij er heel wat gevaren schuilen voor de weggebruiker.  Idem voor de Steenstraat!

Punt 7 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Samenvoeging parochie Heilige Kruisverheffing Lampernisse met parochie Sint-Pharaïldis Oostkerke en onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst-Advies - Marc

In eerste instantie betreft het hier zogezegd een advies maar in de vervolgtekst staat het volgende : “ Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan de samenvoeging van de parochie Heilige Kruisverheffing te Lampernisse met de parochie Sint-Pharaïldis Oostkerke en onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst”.

Wat is het nu? Goedkeuring of advies? Nochtans had Idee Diksmuide in één van de vorige gemeenteraden gevraagd om een hoofdelijke stemming voor de onttrekking aan de eredienst zijnde de Kerk van Lampernisse. Wij werden dan getrakteerd op hoongelach door de meerderheid en zie het staat vandaag toch op de dagorde van de gemeenteraad.  Het tij kan keren.  Maar eigenlijk is het zielig.

Toch wat vraagtekens bij de bewering “goedkeuring van beide kerkfabrieken” voor de onttrekking aan de eredienst en de Kerk van Lampernisse te laten fungeren als urnenkerk.

Stemming in de kerkraad van Lampernisse :  2 leden voor en 2 leden tegen.  De penningmeester was verontschuldigd.  Is deze stemming wel kerkrechtelijk en burgerrechtelijk rechtsgeldig?  Er is immers geen meerderheid binnen de kerkraad. Bijgevolg beweren, dat de Kerkfabriek van Lampernisse de goedkeuring geeft voor de onttrekking aan de eredienst en deze kerk te laten fungeren als urnenkerk klopt helemaal niet en is de waarheid geweld aan doen.

Volgt er een klacht bij de Pauselijke instanties?

Geen Stille Gebedsruimte. Het bisdom dient daarin geen advies te geven.  Je kan als schepencollege op eigen houtje beslissen om een Stille Gebedsruimte te voorzien.  Denken wij maar de vroegere Stille Gebedsruimte in de voormalige Kerk van Kaaskerke op vandaag weliswaar de kankerplek van Diksmuide door de verkoop van deze Kerk via deze meerderheid C.D.&V-SP.a

En dan het fenomeen erfgoed.

Het exterieur en de buitenkant van de Kerk van Lampernisse valt onder de noemer van erfgoed.   In het ontwerp van de urnenkerk voorziet men om de glasramen, vensters te verlagen tot aan de grond.  Kan dit, gezien de bescherming?

Of maakt men hier een uitzondering en kan dit dan zogezegd niet voor de Boterhalle om deze site broodnodig te voorzien van parking op vraag van meer dan 5000 Diksmuidelingen. Wie gelooft deze meerderheid nog?

Punt 8: De zebrapaden - Katleen

Met dank aan de aandacht hiervoor !  Er werd al gediscussieerd over de rol van een zebrapad. M.i. is  en blijft het  vooral belangrijk voor mindermobiele mensen en kinderen om dan toch een aangeduide, goed aangegeven oversteekplaats te bieden.   We hopen dan ook dat ze goed onderhouden en aangegeven worden.   Misschien is het ook het moment om op te merkend dat bij het oversteken aan de lichten van Stragier de oversteektijd bijzonder kort is.  8sec …het is voor de rappe…helaas is in de nabijheid van het dienstencentrum niet iedereen meer zo snel… 

Bij deze wens ik nog op te merken dat ik een oversteekplaats vroeg thv Rozenlaan-Ijzerlaan.  De bewoners van deze wijk vroegen mij dit. De lokale bakker, fruitboer, slager zijn op deze manier (zonder omweg tot aan de occassiemarkt) beter bereikbaar voor deze soms minder mobiele senioren.

Punt 9: Energiecoaching lokale handelaars- KMO - Katleen

Duurzaamheid in handel en wandel kunnen we enkel toejuichen.  Als lokale handelaars hiermee kunnen ondersteund worden en het milieu ten goede komt gaan wij akkoord.  Misschien kan de stad ook nog iets meer doen.  U sprak van uw voorbeeldfunctie en initiëren van duurzame oplossingen.  Ik heb een voorstel.   Zou het niet wenselijk zijn ook de burger wat te sensibiliseren ?  Handelaars dienen veel plastiek mee te geven met de kopers.  Kan het stadsbestuur geen gerieflijke stoffen zakken laten maken met opschrift ‘ Diksmuide inkoopstad : koop lokaal’.  Eventueel kan er in samenspraak met de handelaars een actie worden opgezet (cfr met belgerinkel naar de winkel)  Eventueel met een spaarsysteem om plastiekvrij winkelen tot een mentaliteitswijziging te initiëren.   Ik sprak er met enkele handelaars over, ze reageerden positief.  Hier en daar zie je al individuele pogingen van handelaars met een kleine affiche aan hun etalage om na te denken over onze gemakkelijk plastiek aanvaardings/vraag gedrag.   Het zou misschien beter zijn als er een goed georganiseerde totaalaanpak komt.  Wat baat hem om te coachen op 1 vlak, vanuit een perspectief.. ?Het kan ook het  handelsapparaat een nodige impuls geven !

Punt 13: Pontons - Katleen

Waterrecreatie is inderdaad een troef voor Diksmuide.

Wat met het gebruik van de pontons.  Is dit dan voor iedereen toegankelijk  ?