Gemeenteraad 30/05/2016

Punt 2 en 3: jaarrekeningen dj 2015 Kerken Esen en Pervijze - Marc Deprez

Ongunstig advies ! Waarom wordt er niet rond de tafel gezeten?

Punt 5: Jaarrekening Kerk Lampernisse - Marc Deprez

Iemand enig idee, wanneer de nieuwe bisschop wordt aangesteld? Dit vanuit het oogpunt voor de beslissing van de bisschop om deze kerk al dan niet in te vullen als urnenkerk. Sommigen beweerden een maand later. Idee2006 heeft weeral eens gelijk. Het zou minstens juni worden.

Punt 17: Parkeerbeleid - Katleen Winne

U weet naderhand wel dat wij hierbij heel duidelijk van mening verschillen. Er ontbreekt een centrumparking om langdurig te parkeren in het centrum. We stelden indertijd de site van de Boterhalle voor, we steunden het onderzoek voor de mogelijkheid van een ondergrondse parking. De site van de Boterhalle was eerst onmogelijk, nu blijkt het mogelijk voor private plaatsen…daar heeft de burger niet veel aan. Het ondergronds parkeren werd onvoldoende onderzocht en werd van de markt geveegd. Alles gaat gewoon door… Uw uitgangspunt wat rotatie betreft hoop ik dat het rond draait en niet vierkant. Maar uw 2° uitgangspunt…’het nastreven van een balans tussen parkeerbehoefte van de verschillende gebruikers’ is o.i. in disbalans. Mindermobielen en senioren kunnen in het centrum niet meer lang parkeren. Hoe ziet u dan de functie van het Dienstencentrum ? Wat bij de kerkelijke gebeurtenissen ?
Uw oplossing van de randparkings lijkt o.i. niet afdoende. De parking thv Beerstblote zal o.i ontoereikend zijn. De parking aan het station ziet er (nog) niet uit. Dit alles is weinig uitnodigend voor een handelend Diksmuide, evenmin voor mensen die in Diksmuide komen werken.
We zullen de balans testen met ons referendum.
Uw uitgangspunt 3 van eenvoud.. Dit valt te bezien. Ik vrees dat veel burgers zich hier zullen aan mispakken en gepakt zullen worden. Bij deze vraag ik op voorhand wie door verwarring beboet wordt dit aan ons te melden.
Een aantal specifieke opmerkingen..
Art 2§1 Zone van 1 u Vaartstraat 6-7. 7 is de Silhouet daar zijn geen parkeerplaatsen. 6 is de Lidl. Betreft het dan de plaatsen op de Lidl ? Wenst het bestuur de Lidl weg uit het centrum ? Om nog appartementen bij te zetten ? Jammer dat stilletjes ondertussen alles uit onze binnenstad wegtrekt. De druk op de parking daar is inderdaad groot. Laden en lossen wordt moeilijk voor de toelevering. Maar de concentratie van een oudere minder mobiele bevolking is rond de site van de Bloemmolens- Kasteelstraat groot. Allemaal maar dan de auto in om dan te shoppen in ons toekomstig o zo esthetisch verantwoord shopping centrum ?
Vaartstraat 1 tem 5 momenteel zijn daar geen parkeerplaatsen. Komen er dan daar ?
Schipstraat/halve maanstraat worden vermeld.. Mag daar dan geparkeerd worden ?
Ik heb de indruk dat er nu overal wild geparkeerd wordt. Ik heb foto’s van rond de site van de Ijzertoren en de Kasteelstraat. Als u het wenst stuur ik ze u door.

Punt 22: De ring - Katleen Winne

Eindelijk horen we er nog een keer iets van…. De zwarte pieten worden weer doorgeschoven. De ring moest er al 40 jaar gelegen hebben. Als het niet gerealiseerd kan worden moet er ook niets beloofd worden. We hebben al zoveel beloftes gehoord, er werden al eerste spadesteken voorzien.. Maar de spade geraakt zelfs niet in deze stugge poldergrond. Wat met de afwachtende fase. .. ? U ziet, hopelijk, anders heb ik een paar foto’ s die ik u wens door te sturen, wat de impact is, van wat jullie wensen, op het verkeer. Door de werken aan de GB Jacquesstraat is er enkel bestemmingsverkeer in het centrum. Het loopt ganse dagen muurvast. Een stagnatie die leidt tot frustratie. Ik had ook graag wat informatie gekregen wat betreft de trafiek van het zwaar vervoer in Diksmuide. We hebben de perceptie dat sinds de invoering van de tolheffing op de N8 het zwaar vervoer sterk is toegenomen in Diksmuide op de as N35 en N369. Ik mailde en belde naar het Agentschap voor wegen en verkeer maar kreeg nog geen antwoord. Bent u hiervan op de hoogte. Ik pols dan bij de burger. Er zijn er alvast velen die deze perceptie delen. Wat baten dan de mooie recreatieve fietspaden en de aangelegde verbindingsfietspaden naar het centrum als het in het hart tot een obstructie komt ? Wie durft hier nog met de fiets de Maria Doolaeghestraat te nemen ? Kruispunt aan Stragiers ? Kruisen thv de Colruyt ? Wanneer u de auto uit de binnenstad weg wil moet u dan toch tenminste een veilige manier hebben om het centrum te bereiken. Laverend tussen de zware tientonners durf ik noch kinderen noch senioren aanraden, een geoefende fietser heeft een goede engelbewaarder nodig. In plaats dat de situatie van de mobiliteit en veiligheid hier verbetert, verslechtert het alleen.

Punt 23: Sportpark “ De Pluimen” Uitvoeringsdossier zwembad en sporthal - Marc Deprez

Idee2006 zal zich onthouden omwille van de gekende reden meer specifiek “ de samenwerking met een watermaatschappij ipv met een autonoom gemeentebedrijf”
De bouw van een nieuwe sporthal en een zwembad voor een bedrag van 11.588.790 euro, zeg maar 12 miljoen euro klinkt als muziek in de oren, maar zal ongetwijfeld een hele boterham zijn voor de Diksmuidse belastingsbetaler. 2018 starten de aflossingen. In dit verkiezingsjaar zal deze meerderheid dit nog wel weten te overbruggen, maar na de verkiezingen vrezen wij een forse belastingsverhoging.
Het is eveneens schrijnend, dat deze meerderheid enigszins opteert voor deze zware investering, maar langs de andere kant wil deze meerderheid niet investeren in een ondergrondse -, of een torenparking of een openbare parking op de site van de boterhalle bij de heraanleg van de Grote Markt. De voorziene 70 privé-parkings op de site boterhalle zouden kunnen worden aangekocht voor een twee miljoen euro en bijgevolg kunnen fungeren als openbare parkings.

Punt 26: naamgeving woonerf Kleine Dijk - Katleen Winne

Hoe staat het nu met de ontwikkeling van dit project?

Punt 28: Heffen van een belasting - Katleen Winne

Kan dit dan niet dienen om toekomstige parkeerprojecten mogelijk te maken ?
Wat met de verdichting thv de geplande bouw op de locatie van koffie Jacques. Worden daar 42 parkeerplaatsen voorzien ?

Mondelinge vraag: Marc Deprez

Veiligheid nav de uitzendingen op openbaar domein van het Europees voetbalkampioenschap
Tijdens de voorrondes van het Europees voetbalkampioenschap werd er reeds een groot scherm geplaatst op de Grote Markt. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen, op zijn zachts uitgedrukt. Heel wat opstootjes, vechtpartijen waren jammergenoeg en helaas schering en inslag. Op vandaag is terreurniveau 3 nog altijd gangbaar. Op TV 1 verklaarde de Gentse burgemeester Termont, dat hij geen grote schermen zal laten plaatsen op openbare plaatsen, daar hij de veiligheid niet kan garanderen.
Wat zal Diksmuide ondernemen?
1) Blijft men opteren voor een groot scherm op de Grote Markt?
2) Hoe zal men de veiligheid beter kunnen voorzien? Naar onze mening wordt dit de hamvraag! Diksmuide kan een vorig scenario missen als kiespijn.

Mondelinge vraag: Banner te bereiken handelszaken - Katleen Winne

Afgelopen WE voerden de handelaars van de GB Jacquesstraat waar nu de werken gebeuren een positieve actie en boden ze de klanten die de werken trotseren een bakje troost aan. Het stadsbestuur zorgde voor een banner met de te bereiken handelszaken…helaas enkel van het deel van de GB Jacquesstraat die al terug bereikbaar is…Begrijpe wie kan…Waarom werd dit dan niet in z’n totaliteit aangepakt ? Het kan toch de bedoeling niet zijn het Weststraatcomité in een noordelijke en zuidelijke deel op te splitsen. Spijtig…een stadsbestuur dient fairtrade en eenheid te bewaken.