Gemeenteraad 31/01/2012

Punt 4: Technische dienst-wegmarkeringen Groot-Diksmuide - Katleen

Gelet op de kredieten voorzien op de begroting voor het dienstjaar 2012 onder artikel423/140-03 ten bedrage van 100 000 euro.
Gelet op de kostenraming voor de uitvoering van wegmarkeringen in Groot Diksmuide ten bedrage van 87.837 euro hoop ik dat er een resterend bedrag is van 12 162. Euro.
Dan kunnen de zebrapaden die niet goed zichtbaar blijven teminste terug in orde gebracht worden.
Heb ik het goed voor dat deze prijs voorzien is om de wegmarkeringen te verzorgen 1x jaar ?
Ik heb op de gemeenteraad van 26/9/2011 de slechte zichtbaarheid van de zebrapaden aangebracht.
Ik belde met de AWV om klaar en duidelijk te weten welke zebrapaden voor hun rekening waren. Er werd mij gezegd dat het enkel de zebrapaden zijn die de gewestwegen dwarsen. Ik mis dan in de lijst die voor de stad werd opgesteld het zebrapad thv GB Jacquesstraat –Ijzerlaan, het zebrapad thv Sebastiaanlaan- Ijzerlaan, zebrapad thv Vaarstraat-Ijzerlaan, zebrapad thv Willem-Telllaan-Ijzerlaan
Zou het niet geraadzaam zijn een inventarisatie van elk zebrapad +status te maken ?
Ik hoop dat dit in de toekomst opgevolgd wordt. Het zal de veiligheid ten goede komen en de stad een minder verfomfaaide indruk bezorgen.

Punt 8: Motie-De Lijn - Katleen

De fossiele brandstof is bijna op, het geld ook…
Fietsen of thuisblijven is een optie…Openbaar vervoer een noodzaak willen we hier te velde niet als fossielen eindigen.
Basismobiliteit verzorgen voor senioren, jongeren(schoolverkeer!!!) en mensen die het financieel minder hebben(want de auto wordt de melkkoe) is een taak van een maatschappij.
Tussen het “gratis verhaal” en “geen verhaal” zitten er m.i. nog mogelijke zinvolle gulden gegroepeerde middenwegen, denk ik.
Rationalisatie is nodig, rationeel blijven ook. We missen de rationaliteit in deze onvolledige motie en wensen ons om die reden te onthouden.

Bijgevoegd punt: Stort in de Tervaetestraat - Marc

Idee2006 waardeert de inspanningen van het stadsbestuur om het sluikstorten te stoppen, maar er moet nog veel meer gebeuren.

Nav het artikel in het nieuwsblad van 4 jan. 2012 heb ik de idee geopperd om een verplaatsbare, gecamoufleerde camera te voorzien net zoals in Ieper en Poperinge. Deze camera zou men ook kunnen gebruiken langs de frontzate, glascontainers,….

Aanvulling nav de tussenkomst van collega Geert Debaillie betreffende de 3 Mussenbrug.

In een bepaald artikel verwijst de schepen naar het dossier van de ring.
Idee2006 heeft altijd een constructieve houding aangenomen. Wij hebben niet in ons programma voorzien, dat deze kwartring moest uitmonden op de Oudekapellestraat.
Bovendien zouden wij graag hebben in het vervolg het volledig plaatje aan te kaarten. De ring moest reeds dertig jaar geleden zijn bewerkstelligd. Maar met een pennentrek werd hij volledig van de kaart geveegd.
Trouwens Idee2006 vindt het erg zielig dat mijn collega in de krant de mantel wordt uitgeveegd door de schepen Wij hebben ons niet kunnen verdedigen. Tot overmaat van ramp, doet gewezen voorzitter van de milieuraad nog een schepje er bovenop. Blijkbaar is er toch een oplossing in de maak voor de 3 Mussenbrug. De insinuaties aan het adres van mijn collega zijn totaal uit de lucht gegrepen, daar wij in het Vlaamse Gewest geen vinger in de pap hebben. De OpenVld zit namelijk op de oppositiebanken.
De schepen is in hetzelfde bedje van de ocmw-voorzitter ziek.
Denken wij hierbij maar het ocmw-blaadje schemerlicht, waarbij de ocmw-voorzitter met bakkenvol modder gooit naar Idee2006.
Daarom herhalen wij nog eens onze vraag om een deonthologische code te voorzien voor alle gemeente- en ocmwraadsleden.

Invulling van de Kerk van Kaaskerke.

Op donderdag 19 januari vond het bewonersplatform in Kaaskerke plaats. Op deze bijeenkomst was er heel wat onrust en bekommernis rond de toekomst van de Kerk van Kaaskerke.
Wie de eigenaar van de beelden is, is ondertussen bekend. Gelukkig waren de beelden allemaal roerend goed, ook Onze Lieve Vrouw Troost in Nood in de Stille Gebedsruimte.
Wordt de Stille Gebedsruimte behouden? Blijkbaar zou de nieuwe eigenaar een voorstel doen om de Stille Gebedsruimte te behouden, met die verstande als er huur wordt betaald. Is het schepencollege bereid om deze huur op te hoesten?
Blijft deze Kerk geklasseerd? Bij een deklassering zou de nieuwe eigenaar de mogelijkheid hebben om de Kerk af te breken en de grond te laten verkavelen. Dit kan toch niet. Een Kerk heeft nog altijd een uitstraling aan een dorp. Het zou ook van weinig respect getuigen, voor de vele schenkingen in het verleden voor de bouw van deze Kerk.
Wat wordt nu de juiste invulling van de Kerk?
Oorspronkelijk verkondigde het schepencollege, dat de nieuwe eigenaar de Kerk ging omvormen tot een antiekzaak, een tentoonstellingsruimte en een woonhuis.
Nu wordt er beweerd, dat de nieuwe eigenaar zou opteren voor een horecafunctie, meer bepaald een tearoom. Ik heb dit zelfs op mail.
De referenties van de nieuwe eigenaar zijn niet bepaald fraai. Denken wij hierbij maar aan het stort in de Vissersstraat in Lampernisse en in Eggewaertskapelle.
Hopelijk loopt het niet zo’n vaart met de Kerk van Kaaskerke! Idee2006 begrijpt volkomen de ongerustheid van vele mensen. Wij delen deze bekommernis.
Het lijkt een verkoop te worden met rampzalige gevolgen.

Repliek op het antwoord van burgemeester Lies Laridon

Met te verwijzen naar de vergadering van 23 nov 2004 lijkt mij oude koeien uit de gracht halen. Gelukkig zijn de beelden roerend goed, maar ik heb dit juridisch ook eens gecheckt. Indien het beeld O.L.Vrouw Troost in Nood op een sokkel of iets dergelijks zou zijn vastgemaakt en bijgevolg kan er schade worden berokkend aan het gebouw of beeld, dan wordt het beeld beschouwd als onroerend goed. Vervolgens wordt dit dan een discussiepunt. Maar dit is gelukkig niet het geval. Ik wil ook niet meer terugkomen of uit de doeken doen, hoe de volledige desaffectatie tot stand is gekomen. Wij waren alleszins geen vragende partij voor de volledige desaffectatie, maar andere factoren, die u, mevrouw de burgemeester, weet als geen ander hebben een vitale rol gespeeld nav de volledige desaffectatie. Vooral in eigen middens kijken.
De C.D.&V heeft in dit dossier een bocht van 180 graden gemaakt. Wij hebben tot de laatste snik de verkoop van deze Kerk proberen te vermijden en Idee2006 heeft uiteraard tegen deze verkoop gestemd. Het oorspronkelijke plan werd met de grond gelijk gemaakt door de toenmalige oppositiepartij C.D.&V. Nochtans werd de invulling van deze Kerk beschouwd als een pilootprojekt. Een Stille Gebedsruimte voor de aanbidding Onze Lieve Vrouw Troost in Nood in combinatie met een archiefruimte was de optie. Zelfs een tentoonstellingsruimte in het kader van de “Grote Oorlog” was een van de mogelijkheden. Vanuit dit oogpunt werd de Kerk geklasseerd en kon men 80 procent subsidies genereren. Een grote gemiste kans met inderdaad wellicht rampzalige gevolgen. Het wordt bang afwachten.