Gemeenteraad 31/05/2010

Punt 1: goedkeuring verslag - Marc

Graag zou Idee2006 het volgende meegeven. N.a.v punt 17 over drugpreventie, zouden wij vragen de mail, weliswaar na de gemeenteraad, van de voorzitter drugpreventie, de repliek van Idee2006 en van de voorzitter van de C.D.&V. t.a.v de persmedewerkers aan het verslag toe te voegen. Wij hebben ook onze bedenkingen in het kader van hanteren van dergelijke criteria. De mail getuigt van de man of vrouw te spelen, maar niet meer de bal! Wij kunnen ons terecht de vraag stellen. Wordt de democratie hier nog gehandhaafd door deze meerderheid en is of was dit een egotrippen of beter gezegd uiterste frustratie van de voorzitter van drugpreventie? Meneer Bailleul, u bent niet vies van dergelijke handelswijze, denken wij maar aan de verkiezingscampagne van 2006 nav de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij u, mijn familie op een heel decadente manier hebt bedreigd. Nu, dit is hier niet ter zake, maar het blijft wel in mijn achterhoofd spelen en het is ook wel het levende bewijs, uit welk vlees of hout de voorzitter van drugpreventie is gesneden. Blijkbaar was de mail nav onze tussenkomst voor het punt drugpreventie wel degelijk opnieuw een egotrippen van de voorzitter, als wij een aantal tenoren van de C.D.&V mochten aanhoren. Idee2006 vecht geen robbertje uit ivm drugpreventie, want dit moet de partijgrenzen overstijgen, vandaar ons prangend betoog. Wij hebben enkel onze hand uitgestoken, maar blijkbaar is dit “achteraf” helemaal onterecht in het verkeerde keelgat geschoten van de voorzitter.
Misschien kan de voorzitterster van de gemeenteraad eens brainstormen over een deonthologie, om de oppositie toch maximaal zijn kansen te geven, want per slot van rekening worden wij door dergelijke mails van de meerderheid in snelheid gepakt. Politiek fatsoen lijkt Idee2006 anders!

Punt 10: budgetwijziging - Marc

Idee2006 kan alleen maar vaststellen, dat de belastingen niet verlagen en nieuwe belastingen in het leven werden geroepen. Dit gaat dan meer bepaald over toerismebelasting en een belasting op de rug van de verenigingen via het uitleenreglement, waarbij de schepen van toerisme dan nog op de koop toe predendeert, dat het toerisme goed is voor meerdere jobs in Diksmuide.
Verder vind ik deze begrotingswijziging een bedrag van 3.822.800 euro voor de verkoop van de rioleringen. Normaliter is er een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro voorzien voor de verkoop van riolering aan Infrax. Daar zou de stad 24 procent van genereren, waarvan de helft in 2009 en de andere helft in 2010. Dergelijke cadeaus heeft het vorig beleid nooit gekregen. En toch nog geen belastingsverlaging! Wellicht zal dit voorzien worden een jaar of anderhalf jaar voor de verkiezingen. Opnieuw in het belang van de verkiezingen van 2012, zoals ik reeds aankaartte met de begrotingsbespreking.
Nog een aantal vragen :
- op de post 421/735-60 : Herstel wegen stadscentrum en dorpskernen, wat impliceert dit?
- Op de post 790/633-51 : buitengewone toelage Kerk Lampernisse. Wordt deze Kerk nu geklasseerd? Wanneer worden de herstellingswerken eindelijk aangevat?
- Tweede terrein voetbalplein Keiem. Is daar een bedrag voorzien? Of wordt Sp. Keiem met een kluitje in het riet gestuurd. Nochtans heeft voormalig minister Dirk Van Mechelen sinds 2007 heel wat mogelijkheden gestipuleerd om uitbreidingen te voorzien in zonevreemde gebieden in het kader van openbaar nut! En bovendien doen de eigenaar en pachter van desbetreffend perceel ook niet moeilijk.

In 2014 ging de stadsschuld gigantisch stijgen volgens de begroting van 2010. Vandaag zien we, dat dit niet meer het geval is. De schepen van financiën verklaart hierbij doodleuk als reden, dat altijd maar iets meer dan 50 procent van de voorziene investeringen wordt uitgevoerd. Waarom dan nog een begroting? Wie gelooft deze mensen nog?

Punt 11: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc

Mevrouw de burgemeester, u als verantwoordelijke van de brandweer, mag ik vragen hoeveel de benefiet tvv de brandweermannen, die zware brandwonden hadden opgelopen, heeft opgebracht? Ik denk, dat de burger het recht heeft welk bedrag daarmee is gelinkt?

Punt 16: Naamgeving nieuwe straat- verbindingsweg GB Jacquesstraat - Reuzemolenstraat - Katleen Winne

Het is misschien maar een ‘fait divers’.
Naamgeving is echter belangrijk.
Je zal als handelaar of burger maar in de Sparkevaardekensstraat wonen.
Straatnamen kunnen al een zekere oriëntatie geven.
Een ‘schipstraat’ zou ik bij het water verwachten.
Straatnamen kunnen een zekere geschiedenis vertalen.
De ‘historische’ motivatie voor de naamgeving, zijnde dat de GB Jacquesstraat de historische verbindingsweg van de markt naar de haven vormde, geeft de juiste richting niet aan.
Ze staat er loodrecht op !! Wie bepaalt die naamgeving eigenlijk?
Ik heb een ander historisch voorstel; de Leeuwstraat.