Mandatarissen

Marc Deprez

Marc Deprez

1ste schepen
Zitdagen:

Op zaterdag van 9.30 tot 11 uur in het stadhuis, of na afspraak

Bevoegdheden:
  • Ruimtelijke ordening – milieu - duurzaamheid inclusief: energie, afvalbeleid en dierenwelzijn
  • Openbare werken
  • Dorpenparticipatie
Katleen Winner

Katleen Winne

5de schepen
Zitdagen:

Op maandag van 14 tot 15 uur in het Sociaal Huis of na afspraak

Bevoegdheden:
  • Sociale zaken
  • Volksgezondheid
  • Cultuur en erfgoed
  • Evenementen
Jonas Debaillie

Jonas Debaillie

Gemeenteraadslid en fractieleider
Els Leenknecht

Els Leenknecht

Voorzitter OCMW- en gemeenteraad
Joël Van Coppenolle

Joël Van Coppenolle

Gemeenteraadslid