Herexamen voor Diksmuids parkeerreferendum

Idee2006 wil de Diksmuideling een nieuwe kans bieden om zich uit te spreken tijdens een volksraadpleging over een publieke parking onder de nieuwe Boterhalle-site waar een nieuwe evenementenhal is gepland. Dat werd woensdagavond beslist tijdens een overleg met de groep Idee2006. Deze publieke Boterhalle-parking moet een oplossing bieden voor het huidig gebrek aan mogelijkheden voor langdurig parkeren in het centrum. De komende maanden wil men opnieuw 3.000 handtekeningen verzamelen om hiermee een volksraadpleging af te dwingen.

Idee2006 wil de handdoek dus niet in de ring gooien, ze wil haar nek blijven uitsteken, zo vernemen we bij Marc Deprez. Bij haar eerste poging om rond het langdurig parkeren in het centrum een referendum te organiseren, bleek ze, na de controle van de vereiste handtekeningen, vijf stuks te weinig te hebben om een volksraadpleging te kunnen afdwingen. De komende weken en maanden wil ze dan ook opnieuw, via horeca-zaken en huis-aan-huis-bezoeken, de nodige 3.000 handtekeningen verzamelen. Wel heeft Idee2006 alvast haar lessen getrokken uit haar eerste poging, bij deze tweede poging zal er een nauwkeuriger controle gebeuren van de ingediende handtekeningen. Hiermee wil ze voorkomen dat de enorme inspanning, die hierbij gevraagd wordt aan haar leden om deze handtekeningen te verzamelen, niet tevergeefs zal zijn.
Voor Idee2006 ligt de oplossing voor het langdurig parkeren in het centrum onder de Boterhalle-site. Een ondergrondse marktparking had ook een oplossing kunnen bieden maar intussen zal de heraanleg van de Grote Markt een feit zijn zodat het volgens woordvoerder Marc Deprez nog weinig zin heeft ook dit alternatief nog naar voor te schuiven. Overigens wil ze de Boterhallesite ook uitbreiden met de tuin van Belfiusbank die zich aan de overzijde van de Konijnestraat bevindt. Dit moet ook een oplossing bieden voor de in- en uitrit die vandaag voor de diensten Onroerend Erfgoed een beletsel is om de Boterhalle-parking publiek te maken.

Met dit referendum wil Idee2006 de burger een stem geven in dit debat. Dergelijke belangrijke projecten als deze rond de parkeermogelijkheden in het centrum, die de toekomst van een stad op lange termijn bepalen, moeten voor haar altijd eerst voorgelegd worden aan de burger. Indien Idee2006 na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zou toetreden tot een bestuursmeerderheid, dan staat de organisatie van referenda bij belangrijke beslissingen alvast op haar verlanglijstje. Rechtstreekse democratie moet volgens Marc Deprez van Idee2006 kunnen, ook al moeten uiteindelijk de politici ook knopen doorhakken. Maar eerst luisteren naar de wil van de burger is toch de boodschap. Vandaar dat men bij Idee2006 niet alleen tijdens verkiezingsperiodes de burger opzoekt maar ook nu, wanneer er problemen zijn zoals de huidige bij het langparkeren in het centrum.
En dat is wat Idee2006 ook wil doen met het resultaat van de volksraadpleging, als ze er tenminste in slaagt opnieuw 3.000 handtekeningen te verzamelen om deze te organiseren. Indien uit deze volksraadpleging zou blijken dat de burger effectief wil dat de ondergrondse Boterhalle-parking openbaar wordt gemaakt, dan wil ze dit in eerste instantie voorleggen aan de huidige bestuursmeerderheid. Indien het huidig stadsbestuur deze boodschap zou blijven negeren, dan maakt Marc Deprez zich sterk dat Idee2006, indien ze na 2018 deel kan uitmaken van de nieuwe bestuursmeerderheid, deze vraag van de burger alsnog zal laten inwilligen. Overigens meent ze ook hiermee tegemoet te komen aan de visie van Onroerend Erfgoed die volgens Marc Deprez gesteld heeft dat het lot van de Boterhalle-parking uiteindelijk toch in handen ligt van de Diksmuideling. (DLD)

bron: eDiksmuide 13-04-2017