Het diepe oppositiewater tussen Idee Diksmuide en N-VA

In onze bijdrage van zaterdag 21 april  ‘Nog 176 dagen …’ liet N-VA-voorzitter Koen Coupillie optekenen dat zijn partij steeds meer de bevestiging krijgt dat er een drie-partijen-constructie wordt opgezet.  En die uitspraak is bij de oppositie-collega’s van Idee Diksmuide in het verkeerde keelgat geschoten.  Voor hun lijsttrekker Marc Deprez zijn er in Diksmuide nog geen Antwerpse toestanden, maar het begint er voor hem toch stilaan op te lijken.  Het water tussen beide Diksmuidse oppositiepartijen wordt duidelijk dieper, de verkiezingskoorts begint in Diksmuide te stijgen.

Voor Marc Deprez, die het standpunt van zijn volledige fractie vertolkt, zijn in Diksmuide blijkbaar de politieke spelletjes gestart met als enig doel electoraal gewin door de  anderen zoveel mogelijk schade te berokkenen of in diskrediet te brengen.  Maar voor hem is op N-VA wel het spreekwoord ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ duidelijk van toepassing.  Want ook Idee Diksmuide krijgt steeds meer signalen dat N-VA op zijn beurt een coalitie met CD&V wenst te vormen.  N-VA laat volgens hem ook duidelijk verstaan wellicht geen meerderheid te zullen behalen met Idee Diksmuide.  En hij vervolgt.  “Bovendien zouden een aantal personen van Idee Diksmuide niet in hun profiel passen. Deze geruchtenmolen draait al maandenlang en noopt tot reactie.  Dit is trouwens niets nieuws onder de zon gezien N-VA er ook in 2012 alles aan gedaan heeft om een coalitie met CD&V te kunnen vormen.  Idee Diksmuide daarentegen heeft reeds vijf pogingen ondernomen om vanuit de gemeenschappelijk oppositie een kartellijst te vormen met N-VA en een aantal onafhankelijken.  Vanuit N-VA-hoek werd hierin echter de meest elementaire hoffelijkheid niet gerespecteerd, er  kwam nimmer enig antwoord.”
En hij vervolgt “N-VA heeft er door haar ‘oppositiestijl’, het ‘steken onder de gordel’ en het zelfs persoonlijk aanvallen van SP.a-mandatarissen in de gemeenteraad, voor gezorgd dat  CD&V voor de aanstaande verkiezingen in het midden van het bed ligt, zeg maar in pole-position.  Ze laat zo CD&V beslissen met wie burgemeester Laridon wil verder besturen. Nochtans werden er in Zuid-West-Vlaanderen heel wat coalities gevormd tussen N-VA, SP.a en een OpenVld,  gemeente- of stadslijst zonder CD&V. Een sprekend voorbeeld is Kortrijk en omstreken.  Vergeten we ook niet dat een twee-partijen- constructie tussen CD&V en N-VA veel beter zou uitkomen voor CD&V daar zij dan weinig of geen mandaten zou moeten inleveren in tegenstelling tot een drie-partijen-coalitie.”
Voor Marc Deprez wenst Idee Diksmuide te beklemtonen dat zijn partij niet rancuneus is en zich niet verder zal verlagen tot dergelijke politieke spelletjes.  De deur van Idee Diksmuide blijft dan ook open staan, ook voor N-VA, zo besluit Marc Deprez.

N-VA-voorzitter Koen Coupillie wil deze discussie duidelijk niet op de spits drijven.  Wel stelt hij dat het, nadat Diksmuide 12 jaar bestuurd is door dezelfde ploeg, tijd is voor verandering.  Zijn fractie houdt zich op vandaag dan ook liever bezig met het inhoudelijke van die verandering.  Bij N-VA wil men nu niet vooruit lopen op hoe de kaarten zullen liggen na de campagnes en de verkiezingsdag in oktober.  Wel erkent hij dat er inderdaad sprake is geweest van een kartellijst met het toen nog Idee2006.  Pro’s en contra’s werden daarbij tegen elkaar afgewogen waarbij voor N-VA de contra’s zwaarder door wogen. En blijkbaar is de kartelmogelijkheid ook op andere plaatsen zo ingeschat want het kartelverhaal is intussen overal een aflopend verhaal, aldus nog Koen Coupillie. (DLD)

 

bron: eDiksmuide 24-04-2018