Idee2006 trekt als Idee Diksmuide naar de kiezer

Op de nieuwjaarsreceptie van Idee2006 daagden meer dan 220 aanwezigen op, ruim de helft meer dan vorig jaar. Het bestuur pakte uit met de nieuwe naam en het nieuwe logo waarmee de partij van liberale strekking naar de verkiezingen zal trekken.

Na 12 jaar klinkt de naam Idee2006 niet meer actueel... Tijd voor verandering, zeker in de aanloop naar de verkiezingen vond het partijbestuur. Voorzitter Claude Vindevogel stelde trots de nieuwe naam en het nieuwe logo voor. "Met Idee Diksmuide zullen we ervoor zorgen dat Diksmuide weer op de kaart zal staan. Na jaren van immobiliteit en stilstand zijn we klaar voor meer beweging en zullen we samen met onze 15 dorpen aan de toekomst van Diksmuide bouwen."

Opmerkelijke toegeving

Vlaams minister Bart Tommelein leidde de nieuwjaarsreceptie in met een opmerkelijke toegeving. "Niet mijn eigen stad Oostende, maar Diksmuide is de grootste stad van West-Vlaanderen... tenminste in oppervlakte dan toch. We stellen vast dat het goed gaat met ons land en met onze provincie, maar Diksmuide kan het nog veel beter doen."

In zijn speech benadrukte de minister waaraan de liberale partij in de toekomst verder wil aan werken: meer flexibiliteit voor wie in de toekomst wil (bij)verdienen zonder daarop zwaar te worden belast, verlaging van de erfbelastingen, en hoe kon het anders dan dat hij eindigde met zijn stokpaardje: de energiefactuur verlagen door te investeren in zonnepanelen. Mercedes Van Volcem, het Vlaams Parlementslid dat de burgemeesterssjerp van Brugge ambieert, had niets dan lovende woorden voor haar vriend Marc Deprez, die de lijsttrekker wordt voor Idee Diksmuide. Katleen Winne staat als tweede op de lijst. Jan Van Acker, die als derde kandidaat op de lijst staat, stelde alle andere kandidaten voor die het aanspreekpunt zullen vormen voor het andere beleid van Idee Diksmuide.

Schepen voor dorpen

Lijsttrekker Marc Deprez kondigde aan: "We willen de bevoegdheid 'energie' op lokaal niveau in het leven roepen, net zoals wij in het verleden en ook nog vandaag de bevoegdheid van een schepen voor Dorpen wilden. Speerpunt wordt ook: luisteren naar de Diksmuidse bevolking... en dus gehoor geven aan de meer dan 5.000 handtekeningen voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Rechtstreekse democratie bij zwaarwichtige dossiers moet kunnen. Als oppositie hebben wij altijd constructieve ideeën geopperd, maar in de volgende legislatuur willen we die vanuit een meerderheid waarmaken. Wij trekken naar de kiezer met de slogan 'Idee zal het verschil maken'."

 

bron: Knack West-Vlaanderen 04-02-2018