Idee2006 wil parkings onder Boterhalle via referendum afdwingen

Idee2006 wil via een referendum meer publieke parkings afdwingen bij de Grote Markt. Ze wil dat Diksmuide de parkings, die komen onder de nieuwe evenementenhal van de Boterhalle, aankoopt en toegankelijk maakt voor het brede publiek. Daarnaast wil ze ook de Diksmuidelingen raadplegen rond de inplanting van de kleine windmolens. Donderdag 16 juni start men op en rond de Grote Markt met het inzamelen van de 2 maal 3.000 handtekeningen die nodig zijn om het referendum te laten plaats vinden. Idee2006 wil tot eind augustus doorgaan met het inzamelen van deze handtekeningen.

“Is een publieke parking op de site van de Boterhalle een goede optie om het verlies aan parkeermogelijkheden bij de heraanleg van de markt op te vangen” en “Bent u akkoord met de plaatsing van kleine windmolens op daarvoor geschikte locaties?”, dat zijn de twee vragen die Idee2006 tijdens een volksraadpleging wil voorleggen aan de Diksmuidelingen. De Idee2006-initiatiefnemers Marc Deprez, Katleen Winne en Jan Van Acker beseffen dat het een hele opdracht wordt om 2 x 3.000 handtekeningen te verzamelen om beide vragen op een referendum te kunnen voorleggen. De voltallige Idee2006-partij staat volgens Marc Deprez achter het initiatief van haar raadsleden en heel wat sympathisanten dragen ook hun steentje bij. Maar het wordt toch monnikenwerk om alle noodzakelijke handtekeningen bijeen te krijgen. Bij Idee2006 wordt dan ook momenteel een netwerk uitgebouwd om zoveel mogelijk Diksmuidelingen te kunnen bereiken. Daarbij is het ook belangrijk dat men als 16-jarige ook kan intekenen voor het afdwingen van een referendum. Men mag immers als 16-jarige stemmen in het kader van een volksraadpleging. Op verschillende locaties zal men de mogelijkheid krijgen om in te tekenen voor het referendum.

Bij Idee2006 is men overtuigd dat er een draagvlak is in Diksmuide voor beide vragen. Bijkomende parkeerplaatsen in de omgeving van de markt belangt volgens Marc Deprez alvast iedereen aan. En als Diksmuide meer dan 10 miljoen euro veil heeft voor een nieuwe sporthalle en zwembad, dat moet ze ook 2 miljoen euro op tafel kunnen leggen voor bijkomende parkeerplaatsen. Met 70 bijkomende plaatsen onder de Boterhalle wordt bovendien een parkeercapaciteit gecreëerd op en rond de markt die even groot is als het huidig aantal parkeerplaatsen.
Ook voor de inplanting van kleine windmolens is er volgens Marc Deprez een draagvlak in Diksmuide. Kleine windmolens zullen voor hem in de toekomst één van de actoren zijn voor alternatieve energie. Wel kan het niet dat deze inplanting kan in eenieders achtertuin.

Het inzamelen van de handtekeningen gebeurt tot eind augustus. In september wordt alles opgelijst en worden desnoods nog de laatste ontbrekende handtekeningen verzameld. Indien men slaagt in het opzet om de noodzakelijke handtekeningen te verzamelen, dan verwacht men dat de effectieve volksraadpleging zal kunnen doorgaan tijdens hetzij de maand oktober, hetzij de maand november. (DLD)

 

bron: eDiksmuide 14-06-2016