Kleine- en middelgrote windmolens in Diksmuide

Zoals jullie wellicht weten, heeft en is Idee Diksmuide altijd blijven kloppen op dezelfde nagel betreffende kleine- en middelgrote windmolens. Wij claimden reeds geruime tijd voor een bijsturing van het provinciaal beleidskader. Idee Diksmuide juicht dit inderdaad toe en op vandaag is er reeds een vergunning afgeleverd in Hulst voor een middelgrote windmolen van 50 meter hoogte op een landbouwbedrijf.
De Vlaamse gemeenschap heeft een tweede oproep gelanceerd daterend voor de periode van maart tot en met mei in het kader van subsidiëring van windmolens. Het gemiddelde subsidiebedrag behelst ongeveer een 35 procent van de investering. De investering voor een middelgrote windmolen bedraagt 330.000 euro, rekening houdende met nog een reductie door toedoen van het subsidiebedrag. In een zevental jaren wordt deze investering gecompenseerd. Een middelgrote windmolen heeft normaliter een levensduur van 20 jaar.
Voor Diksmuide genereert zo’n middelgrote windmolen ongeveer een 150.000 KW per jaar. Je dient dus een” redelijk groot-verbruiker” te zijn, daar men op vandaag geen overtollige elektriciteit via een windmolen mag produceren, die op het net zou worden gestoken.
Idee Diksmuide houdt er aan jullie daarover in te lichten. Op vandaag zijn er viertal aanvragen voor omgevingsvergunningen kleine-, middelgrote windmolens in Diksmuide. We hebben de wind in de zeilen.