Ondertekening heksenmemorandum te Laarne

Ondertekening heksenmemorandum  te  Laarne
Uw officieel schrijven heb ik niet mogen ontvangen.

Ik hoop alvast met het ondertekenen van het memorandum een basis te leggen.

Via de engagementsverklaring willen we samen met alle ‘heksengemeenten’ werken rond SDG’s en volgende hedendaagse items aan bod laten komen: Verzoening (tegen onrechtvaardigheid en uitsluiting als basis vervolgingen) – Erkenning (zijnde herdenking en rehabilitatie) – Het uitdragen van de correcte historische context – Het aangaan van een burgerlijk engagement (evolueren van een maatschappij met een zwijgcultuur naar een maatschappij met ruimte voor discussie, debat en dialoog) – Het bewustmaken van verantwoord wereldburgerschap – Gelijke kansen bieden – Het respecteren van mensenrechten.

Denkfouten, massahysterie, complottheorieën…

We zijn zo vatbaar..

Katleen Winne