Over Idee Diksmuide

Op 14 oktober 2018 zijn het wederom gemeenteraadsverkiezingen en de Open Vld komt niet op in Diksmuide. Dit lijkt vreemd maar is perfect duidelijk. Een kleine historische schets.

De aanloop naar de verkiezingen van oktober 2000 voor de liberale partij in Diksmuide worden gekenmerkt door onderlinge verdeeldheid. Resultaat na de verkiezingen: ondanks het mindere resultaat – drie blauwe gemeenteraadsleden en twee blauwe OCMW-raadsleden – kan er toch deelgenomen worden aan het beleid. Het burgemeesterschap zit er zelfs in voor de laatste jaren van de legislatuur.

Na de verkiezingen leefde binnen de blauwe familie de overtuiging dat enkel eensgezindheid ons verder zou brengen. Daarom werd kort na de verkiezingen van 2000 het initiatief genomen om de spons te vegen over het verleden en was het de bedoeling om elke Diksmuidse liberaal weer onder de VLD-vlag te krijgen, wat dan ook zonder veel problemen lukte.

De volgende jaren werd er door het VLD-bestuur hard gewerkt om van de VLD weer een sterke partij te maken, een partij waardig om het burgemeesterschap in Diksmuide te dragen. Als we dan al de projecten zien die mede onder onze druk gerealiseerd zijn, mogen we inderdaad stellen dat we in ons opzet geslaagd zijn om van de VLD weer een slagvaardiger en daadkrachtiger partij te maken in Diksmuide. Daarom wekt het misschien nog meer verbazing dan ooit dat we met een andere naam naar de verkiezing van oktober 2006 trekken. De verklaring is nochtans eenvoudig.

Als partij ben je vooraleerst een beweging van mensen die zich scharen rond hetzelfde gedachtegoed. En dan verzamelen mensen zich meestal in verschillende partijen waar de nationale standpunten zoals werkloosheid, economie, buitenlandse veiligheid, ed de thema’s bij uitstek zijn – thema’s die dan vanuit iedere partij hun eigen invulling krijgen. Op gemeentelijk vlak ligt het eigenlijk allemaal veel eenvoudiger. Eigenlijk streven wij ernaar om onze stad Diksmuide zo goed mogelijk te besturen zodat de mensen die er wonen tevreden zijn. Dat is een thema dat door iedereen, zowel blauw, oranje, rood, geel, groen moet vooropgesteld worden. Daar is iedereen het over eens.

Wie zouden wij dan zijn, als Diksmuidse VLD, om te pretenderen dat enkel het blauwe gedachtegoed ideaal is voor Diksmuide. Neen, indien we een goed bestuur voor Diksmuide willen, moeten we openstaan voor wat goed is voor de Diksmuideling en niet wat goed zou kunnen zijn voor ons. Dat is de reden waarom wij als VLD durven zeggen dat we open staan voor nieuwe en frisse ideeën en dat we daarom met een verruimde lijst naar de verkiezingen trekken. Iedereen krijgt bij ons een kans, als hij ten minste voor een goed bestuur in Diksmuide kiest. Dat was ons idee over de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en kwamen toen op onder de naam "Idee2006", ook in de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Omdat we als liberale partij openstaan voor vernieuwing en verruiming trekken we naar de komende Diksmuidse gemeenteraadsverkiezingen onder de nieuwe naam "Idee Diksmuide". Een nieuwe naam, maar de boodschap blijft nog steeds dezelfde: uw idee, ons idee!

De mooie verkiezingsuitslag voor Idee Diksmuide van 14 oktober 2018 zorge ervoor de Idee Diksmuide terug in de meerderheid zetelt. Hierbij een overzicht van onze mandatarissen.