Referendum opnieuw geweigerd

Idee2006 heeft op 24 juli ll. een nieuwe aanvraag ingediend voor een volksraadpleging om de nieuw te realiseren ondergrondse Boterhalleparking publiek te maken.  Ze had hiervoor naar haar zeggen 3.570 handtekeningen ingezameld.  Maar woensdagavond meldde het stadsbestuur dat deze maal procedurefouten zijn gemaakt zodat ze zich genoodzaakt zag om de aanvraag voor een referendum opnieuw te weigeren.  Wel stelde burgemeester Lies Laridon (CD&V) dat het signaal van de Diksmuideling niet zal genegeerd worden.  Ze engageerde zich om oplossingen te zoeken voor gratis lang parkeren in het centrum.  Idee2006-woordvoerder Marc Deprez stelt in een reactie gerold te zijn door het stadsbestuur. Opmerkelijk is dat voorafgaand aan deze beslissing er volgens Idee2006 wel nog overleg geweest is tussen hen en de CD&V-SP.a-open-meerderheid om een compromisoplossing te vinden via een participatie in de bouw van de parkeergarage van de Salons Saint-Germain.  Het stadsbestuur ontkende woensdagavond echter met klem dat er de voorbije dagen ook maar enig overleg geweest is met Idee2006.

Volgens het stadsbestuur werd de regelgeving voor een gemeentelijke volksraadpleging niet gevolgd.  Diksmuide voelt zich hiervoor gesterkt door een advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen die de aanvraag als onontvankelijk bestempelde.  Zo was het verzoekschrift niet conform het vereiste model.  In een reactie stelt men bij Idee2006 bij monde van raadslid Marc Deprez dat het stadsbestuur alles doet om een volksraadpleging te voorkomen.  Indien ze de wil van de Diksmuideling volgt, dan kan ze nog steeds dit advies naast zich neerleggen en alsnog een volksraadpleging opzetten.  Daarenboven hoeft men deze procedurefouten niet allemaal in de Idee2006-schoenen te schuiven, ook het stadsbestuur heeft voor hem boter op het hoofd.  Ook haar diensten hebben niet volgens het boekje gewerkt.  Maar dit juridisch uitvlooien kan door tijdsgebrek niet meer, een volksraadpleging moet immers uiterlijk een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gehouden worden.  Maar voor Marc Deprez is het duidelijk, Diksmuide zet alle zeilen bij om te vermijden dat er een volksraadpleging komt rond de publieke ondergrondse Boterhalleparking.

Ook al komt er dus na deze twee pogingen geen volksraadpleging in Diksmuide, toch houdt men volgens burgemeester Lies Laridon wel degelijk rekening op het stadhuis met dit signaal.  Zo werden plannen en parkeerregimes al bijgestuurd.  Dit resulteerde al dat de nieuwe marktplaats toch nog steeds een 100-tal parkeerplaatsen krijgt die ook nog eens groter zijn dan vroeger, aangepast naar het breder wagenpark.  Verder kiest Diksmuide ook voor gratis parkeren, werd de blauwe zone uniform 2 uur en werden zones rond ondermeer LDC Ten Patershove en het zwembad in de namiddag geschrapt uit de blauwe zone.  Verder wil ze ernaar streven om bijkomende parkeerplaatsen te creëren in de omgeving van de Oostendestraat en op de gronden die zullen vrijkomen na afbraak van het huidig zwembad De Kupe.

Maar een publieke parking onder de nieuwe Boterhalle komt er dus niet.  Diksmuide heeft trouwens enkel een stedenbouwkundig attest voor een private parking.  Opmerkelijk is nog dat Idee2006, tijdens het voorbije overleg met de meerderheid waarvan nu weliswaar door CD&V en SP.a-open wordt ontkend dat dit heeft plaats gevonden, gevraagd heeft om een stedenbouwkundig attest dat voorziet in een publieke parking onder de Boterhalle.  Maar volgens Marc Deprez werd dit verzoek tijdens het voorbije overleg geweigerd door SP.a-open wat er voor hem op wijst dat er een verborgen agenda schuil gaat achter het dossier van de Boterhalle.  Idee2006 stelt wel verder te zullen ijveren, ook na de verkiezingen, voor de realisatie van een publieke parking in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt, desnoods via een publiek-private-samenwerking (PPS) met een private partner.  Voor haar blijft, indien een publieke parking niet zou kunnen onder de Boterhalle, een participatie in de Saint-Germain-parking nog altijd een alternatief. Op vandaag zal het stadsbestuur alvast geen participatiestappen zetten richting Salons Saint-Germain, hiervoor wacht ze eerst op een uitnodiging van de uitbater van de feestzalen, aldus nog schepen Kurt Vanlerberghe (SP.a-open). (DLD)

 

bron: eDiksmuide 17-08-2017