Testperiode voor kruispunt Rein Shop

 

Diksmuide gaat in op de suggestie van de verkeerscommissie (zie eDiksmuide-bijdrage van 28 januari) om tijdens een testperiode op het kruispunt Rein Shop op de Grote Markt, opnieuw toe te laten, komende van de zuidelijke marktweg linksaf te slaan richting Oostende.  Deze testperiode zou echter pas ingaan op 1 april. Het tijdelijk verkeersreglement dat hiervoor van kracht is zou gelden tot eind augustus.  Van deze periode zou gebruik worden gemaakt om metingen uit te voeren.  Met de resultaten van deze metingen kan de gemeenteraad dan vervolgens een definitieve keuze maken over het al dan niet behouden van de huidige maar wel gecontesteerde verbodsbepaling op dit kruispunt.

Het Diksmuids schepencollege sluit zich aan bij de stelling van de verkeerscommissie dat de meningen over dit kruispunt enkel gebaseerd zijn op een gevoel maar niet op feiten.  Vandaar dat men volgens burgemeester Lies Laridon heeft beslist om een testperiode met tellingen in te voeren.  Daarbij worden vanaf 1 april volgende wijzigingen voorzien: het afslaan naar links richting Oostende komende van de Grote Markt wordt opnieuw toegestaan.  Verder wordt het plein Hauspie bereikbaar in de twee richtingen, dus ook vanuit de Stationsstraat.
De vorige bestuursploeg voerde destijds het verbod in om sluipverkeer uit het centrum te houden.  Verder vreesde men een tweede filebeweging op de Grote Markt.  Met het invoeren van een testperiode met metingen die de gevolgen van een gewijzigde verkeersopstelling kunnen meten, wil men dit discussiepunt op een objectieve manier bekijken.  Burgemeester Laridon onderstreept tenslotte nog dat het tot 1 april ten stelligste verboden blijft om vanaf de Grote Markt linksaf te slaan richting Oostendestraat.  Eveneens kan men tot einde maart enkel via de De Breyne Peelaertstraat het plein Hauspie oprijden.

In deze testfase wordt het schrappen van enkele parkeerplaatsen niet opgenomen.  Wel is het volgens burgemeester Lies Laridon de bedoeling dit punt mee te nemen in de evaluatie.  (DLD)