UPDATE VACCINATIE / Het einde is in zicht

We zijn trots dat we de vaccinatiecampagne voor onze burgers zelf in Diksmuide hebben kunnen organiseren.

En hoe.. Ons zwembad werd door onze technische dienst in een recordtempo omgetoverd van een pop-up cultuurcentrum naar een volwaardig vaccinatiecentrum.

 

De vaccinatie is hier uiterst vlot verlopen

dankzij een formidabel team van vrijwilligers: 100 niet-medische vrijwilligers en een 70 medische medewerkers

en een gedegen, voortreffelijke vaccinatieverantwoordelijke mevr Bieke Vanslembrouck.

Alle diensten (communicatie, sociaal huis, dienst cultuur voor de aankleding, lokaal dienstencentrum met de mindermobielencentrale, de callcenters) werkten als één team om ‘iedereen mee’ te krijgen.

Er werd ook samengewerkt met de ELZ Westkust en Polder.

 

En dit met een schitterend resultaat..

 

Diksmuide heeft een grote vaccinatiegraad ! Gelukkig, dat in Diksmuide de ratio en gemeenschapszin  primeert.

Alle volwassenen (18+’ers) – vaccinatiegraad van 93,82%

Alle leeftijden – volledig gevaccineerd – 78,11% ofwel 13.134 burgers

Alle leeftijden – min 1 dosis – 82,48% ofwel 13.869 burgers

 

Er werden 23456 prikken gezet op 63  vaccinatiedagen (combinatie van halve en volle dagen)

We hebben nog 7 halve vaccinatiedagen te gaan.

We hebben 54 prikken meegegeven met huisartsen voor thuisvaccinaties

 

Het was een huzarenwerk.

De overheid stuurde de uitnodigingen uit.

Het inplannen gebeurde online of men kon bellen.

Niet iedereen is even digitaal mee.

Waar nodig werden onze burgers geholpen.

De vaccins werden voorzien, maar onze vaccinatieverantwoordelijke diende ervoor te zorgen dat elk vaccin geplaatst kon worden.

De campagne kwam traag op gang omwille van problemen met de leveringen van de vaccins.

Initieel kwam de oudere bevolking eerst.  Minder mobiele mensen werden geholpen… We zagen ook heel veel solidariteit…

Eens op kruissnelheid werd de planning een hele opdracht.   Het aantal vaccinatielijnen werd opgevoerd evenals het tempo.

 

Onze wachtruimte werd gauw te klein… en onze grote kupe werd onze 2° wachtruimte.

De plaats waar velen leerden zwemmen, ons hoofd boven het water te houden..

Een unieke ervaring  om daar de noodzakelijke wachttijd van 15 minuten te beleven.

 

Er is in ons vaccinatiecentrum quasi geen enkel vaccin onbenut gelaten.

Het overgrote deel van de Diksmuidse burgers reageerde correct en stipt op de uitnodigingen. Waarvoor mijn dank.

Initieel werd een reservelijst aangelegd om last-minute ‘no-shows’ te kunnen opvangen.

Uiteraard werd in de opmaak van deze lijst rekening gehouden met de opgelegde prioriteiten vanuit de overheid.

Later werd de reservepool opgemaakt via Q-vax.

Uiteraard werd de stressbestendigheid en de flexibiliteit op de proef gesteld bij wijzigingen, niet bevestigde afspraken, no shows ,minder civiek gedrag.

De burger heeft van de heksenketeltoestanden achter de schermen niks gemerkt.

Iedereen werd vriendelijk behandeld, wachttijden waren nihil, problemen werden opgelost.

 

Er is inderdaad (misschien)een einde in zicht.

Alle uitnodigingen werden  al verstuurd.

 

Vanuit Vlaanderen vragen ze om niet later dan 9/09 eerste prikken te plaatsen waardoor we kunnen afronden op 1/10. Voor Diksmuide zou dit betekenen dat mensen nog tot woensdag 8/09 een eerste prik kunnen bekomen. De laatste prik (2de shot) zou dan gezet worden op 29/09. Dit wil zeggen dan 2de kansers nog tot 8/09 kunnen beslissen om zich te laten vaccineren.

 

Er wordt nog overleg gepleegd om binnen onze ELZ een vaccinatiepunt te houden. Waar dit zal zijn is nog niet beslist.

 

Laten we hopen dat het einde in zicht is…

 

Voorlopig wordt een derde boost vaccinatie voorzien voor mensen met een verminderde weerstand.

Maar hoe dit georganiseerd zal worden is nog niet duidelijk.

 

Wat wel al duidelijk is,

is dat we een bedankingsfeest voor al onze medewerkers zullen organiseren !

‘Fin de vaccin’

Dat hebben ze meer dan verdiend ! Het welslagen van de campagne staat of valt met de  welwillendheid van onze vrijwilligers, de medische expertise van de staf, de samenwerking.

Ook onze vaccinatieverantwoordelijke, mevrouw Bieke Vanslembrouck, die normaal instaat voor evenementen in onze stad heeft met haar uitzonderlijke organisatietalenten haar taak met bravoure volbracht.

 

Ons vaccinatiecentrum werkte uitstekend !

13.869 burgers kunnen dit beamen.

 

Oprechte dank aan ieder die hieraan meewerkte.