Zeg NEEN tegen sluikstorten!

Verplaatsbare, gecamoufleerde camera’s om het sluikstorten aan te pakken.

Zaterdagmorgen 9 mei zijn er sluikstorters aan het werk geweest in Diksmuide. Vijf plaatsen hebben we aangetroffen, twee in de Klierstraat en drie in de Warmoesstraat. Er werd volkomen terecht heel wat ongenoegen door de burgers geuit. Zo kan het niet verder.  Wij worden immers om de haverklap aangesproken met het fenomeen van sluikstorten. Wanneer men gaat fietsen, wandelen, …, dan merk je al heel vlug, dat er overal afval zich bevindt.  Ook worden er heel wat blikken,… gevonden in de maaivelden, weiden, die echter heel gevaarlijk zijn voor de dieren en het berokkent heel wat dierenleed. Op vandaag kunnen en durven de landbouwers de wegbermen niet meer maaien en hooien omwille van de afval. Dit is te betreuren, het zou voor iedereen nochtans een win-winsituatie zijn. Heel wat vrijwilligers verzamelen dagelijks afval. De zwerfvuilactie genereert kilo’s afval.

Het moet anders!  We opteren voor gecamoufleerde, verplaatsbare camera’s. Jonas Debaillie zal info krijgen van de gemeente Staden! Als sensibilisering niet voldoende blijkt, dan dienen wij jammer genoeg repressief op te treden.